Rinoplasti Ameliyatı

Birçok cerrahi girişim söz konusu olduğu zaman genel olarak hekimin hasta için bu operasyonun gerekli olduğunu düşünmesi ve bunun için hastayı bilgilendirerek yönlendirmesi söz konusudur. Ancak rinoplasti yani burun estetiği söz konusu olduğu zaman, durum bunun tam tersidir. Çünkü burun estetiği operasyonuna ihtiyacı olup olmadığına hasta kendisi bizzat karar verir. Bu kararı verirken de hastanın herhangi bir tıbbi zorunluluğunun var olmasına gerek yoktur. Hasta, burnu ile ilgili herhangi bir şekilsel sorun yaşıyor ise, bu durumda kendini daha iyi hissetmek için burun estetiği yaptırmaya karar verebilir.

Hasta, aynaya baktığında kendini iyi hissetmiyor, toplum içinde burnundan kaynaklanan özgüven sorunları yaşıyor ve daha iyi bir burun hayali kuruyor ise yapılacak en iyi şey kesinlikle burun esteği hakkında düşünmek olacaktır. Hastanın yüz hatları üzerinde bariz ölçüde bir değişiklik meydana getirmeyecek ve bunun yanında burnun sahip olduğu temel görev ve fonksiyonlara engel olmayacak kozmetik bir operasyon olan burun estetiği yada tıbbi adı ile rinoplasti esnasında hastanın burnundaki soruna göre kıkırdak ekleme ya da kıkırdak çıkarma işlemler yapılarak burnun hedeflenen şekli alması sağlanır. Ekleme yapılması durumunda, kullanılacak olan kıkırdak da yine burnun içinden elde edilmektedir. Eğer hastanın burnunda büyüklük ya da kemer gibi sorunlar varsa bu takdirde kıkırdak dokusu ya da kemik yapısından fazla olanlar hekim tarafından alınacaktır.

Burun estetiği operasyonu, burnun görevlerini yerine getirmesi noktasında hiçbir sorun çıkarmaz. Aksine var olan yapısal sorunların çözümü de burun estetiği ameliyatı ile mümkün olabilir. Örneğin kemik şeklinin bozukluğu nedeni ile burun estetiği yaptırmaya karar veren bir hasta, kozmetik amaçlı olan bu operasyonda kemik yapısı da düzeltildiği için çok daha rahat nefes almaya başlayacaktır.

Sonrası Rinoplasti Ameliyatı Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Poligon Rinoplasti: Burun Estetiğinde Kubizm

Sizlere “Aesthetic Surgery Journal”da çıkan makalemiz ile ilgili haberi paylaşacağım. Türkiye’nin burun estetiği ameliyatında, daha fazla söz sahibi olması yolundaki, bilimsel adımlardan birisi olacak.

Yüzey Estetikleri ve Cerrahi Teknikler, (Surface Aesthetics And Surgical techniques) makalesi ASJ dergisinin Mart sayısında “special topic” olarak basıldı. Bu makale, sanat ile burun estetiğini bir araya getiren bir yazı olma özelliği taşıyor. Burun yüzey estetikleri, poligonlarla, yani kübik formlarla inceleniyor.

Poligon Rinoplasti Nedir?

Poligon rinoplasti, burun estetiği ameliyatının, resim bilgisi ile yapılmasıdır. Poligon, birden fazla kenarı olan şekillerin genel adıdır. Üçgen, dikdörtgen, yamuk, beşgen gibi.

Neden Kübik Formlarla Analiz Yapıyoruz?

Organik cisimleri, kübik formlarla çizdikten sonra kenarları yumuşattığınız da, resim ortaya çıkar. Burun kıkırdakları, daha köşeli yapılardır ve burun derisi, kıkırdakların kenarlarını, yumuşatır. Burun derisi, ressamın, kübik formları yumuşatması gibi etki gösterir. Burun anatomisini bilen bir ressam, burnu kübik formlarla çizdiği zaman, aslında kıkırdak anatomisini çizmiş olur. Estetik yapılmamış kusursuz bir burnun kıkırdak anatomisini, 4-5 dakikada çizmek böylece mümkün olur. Kapalı teknik burun estetiğinin sırlarından birisi, burun yüzeyini okuyabilmektir.

Çakır Poligonları Ne İşe Yarar?

Çakır poligonları, güzel ve nefes alan burunlar incelenerek ortaya çıkartıldığı için, bu sistemle elde edilen sonuçlar doğal olur. Cerrahın ameliyatta kıkırdakların birbiriyle ilişkisini ortaya çıkarttığı, desen kütlesini görmesini sağlar. Mandal burun (pinch nose) gibi şekil bozuklukları oluşması neredeyse imkansızdır. Kübik formlar, burun estetiği yapan bir cerraha, kıkırdaklara şekil verme sırasında bir şablon görevi yapacak. Sadece kıkırdakların şekline değil, kıkırdak ve burun derisinin ilişkisinden oluşan kesitleri görmeyi kolaylaştıracak.

Herkes poligonları görebilir mi?

Desen eğitimi alanlar zaten görüyor. Ancak sizin de, görmenizi sağlayabilirim. Organik modellerde, yüzey anatomisi çok detaylı ve komplekstir. Işık kaynağı sabitken, objenin etrafında dolaşarak, yansıyan ışık ve gölgeleri beyninize kaydettiğinizde, kübik formları görmeye başlarsınız. Işık kaynağının yerini değiştirip etrafında dolaşarak daha fazla detay görürsünüz. Burnunu çok beğendiğiniz bir arkadaşınızın karşısına geçip, gözlerinizi kısarak bakın, burun üzerinde parlayan ışıkları görmeye çalışın, ışığın şeklini belirleyin, ışığın nasıl bir yolda ilerlediğini, kalınlaşıp inceldiğini fark edin, başınızı hafifçe hareket ettirip ışıkların değişimini izleyin. Işığın çizdiği şekillerden üçgenler ve dörtgenler oluşturun ve artık poligonları görmeye başladınız.

Sonrası Poligon Rinoplasti: Burun Estetiğinde Kubizm Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.