No-Mor (Morluk Olmadan) Burun Estetiği

İnsan yüzünde sayısı oldukça fazla olan damarlar bulunmaktadır. Bu damarlar arasında atardamarlardan biri de vardır ve bu önemli damar tam olarak burun kemiğinin yanında konumlanmıştır. Bu damar yoğunluğu, burun estetiği sonrasında yüzde meydana gelen morlukların en önemli nedenidir. Çünkü burun üzerinde yapılan cerrahi girişim esnasında burnun etrafında bulunan damarlara da temas edilmekte ve bu damarlara istenmeden de olsa zarar verilebilmektedir. Damar, aldığı zarar nedeni ile herhangi bir yerinde delik ya da yırtık oluşması sebebi ile taşıdığı kanı sızdırabilmektedir. Sızan kan, derinin üst tabakalarına doğru yayıldıkça da dışarıdan bakıldığında morluk olarak görünen durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, bir burun estetiği ameliyatında damarların zarar görmemesi ya da kanama olmaması çok da mümkün olamaz. Ancak damarın ameliyata bağlı olarak gördüğü hasarı, buna bağlı olarak kanama miktarını azaltmak ve ortaya çıkan kanamanın morluk haline gelmesini engellemek mümkün olabilir. Bu da hekimin bilgi, beceri ve tecrübesi ile ilgili bir durumdur. Çünkü hekim, damarda meydana gelen hasar nedeni ile kanama oluştuğunda, kullandığı küçük drenler sayesinde bu kanamaların cilt dokusu içinde toplanması engellenebilir. Bu drenler ile dışarıya akıtılan kan, hastanın yüzünde morluk oluşmasını da engeller. Ancak bu uygulama hekimin becerisi ve deneyimi ile doğru orantılı olarak gerçekleşeceği için morluk olmadan burun estetiği ameliyatı yaptırmak isteyen bir hastanın estetik cerrahi hekimini doğru seçmesi çok büyük önem taşır. Hekim, ameliyat sırasında, kemik zarını koruyarak, bu zara zarar vermeden çalıştığı takdirde damarda oluşan hasar ve buna bağlı kanama da azalacaktır. Morluk olmadan burun estetiği ameliyatı ancak iyi bir hekimin girişimi ile mümkün olacaktır.

Sonrası No-Mor (Morluk Olmadan) Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Açık ya da Kapalı (İzsiz) Burun Estetiği

Bu fikirler tamamen Op. Dr. Barış Çakır’a aittir. Her cerrahın kendine ait görüşleri vardır. Cerrahların bazı konularda fikirlerinin farklı olması normaldir. Ben hem açık hem de kapalı(izsiz burun estetiği) tekniğe inanan ve gerektiğinde kullanan bir cerrahım.

Burun estetiği olan bir hastada da mümkün olduğu kadar;

  • Doğal burun ışık ve gölgeleri, olmalıdır.
  • Normal bir burun gibi, yumuşak olmalıdır. Öpüşürken partnerin canını yakmamalıdır.
  • Uyuşukluk olmamalıdır.
  • Ameliyattan sonra rahatlıkla burnunu sıkabilmeli, sümkürebilmeli, parmağı ile burnunu temizleyebilmeli ve bu sırada ağrı duymamalıdır.
  • Arkadaşlarının, ameliyat olduğunu anlayabileceği herhangi bir iz kalmamalıdır.
  • Primer rinoplastide, kapalı teknik ile, yeterli tecrübesi olan cerrah, başarılı bir açık teknik sonucunu rahatlıkla elde eder. Her hastaya açık teknik tercih edilmemelidir.
  • İyi bir kapalı burun estetiği ile iyi bir açık teknik rinoplastinin sonucunun aynısına daha az burun ucu ödemi ile ulaşılır.

İzsiz burun estetiği genelde daha az kıkırdak greftleme ihtiyaç duyduğu için, L septoplastiye gerek yoktur. Textbook lar 10 hastadan birisi tekrar ameliyat olur der. Bu işi çok yapan cerrahların, burun revüzyon ihtimalleri %5 in altındadır ancak yine de böyle bir ihtimal vardır ve bu ihtimali her zaman göz ününde tutulmalıdır. Primer rinoplasti de, septum kıkırdağı alındıysa sekonder rinoplasti de kaburga ve kulaktan kıkırdak almak gerekir.

Tecrübelerime göre burun ucu kıkırdaklarını görmeden ameliyat yapılmamalıdır. Bu nedenle ben, kapalı teknik kıkırdak doğurtma tekniğini kullanıyorum.

Sekonder rinoplastide problemler çok çeşitlidir. Burun ucu çok güzel olmuş ancak burun sırtında problemler varsa, Burun ucuna hiç dokunmadan kapalı teknik ile problem çözülür. Açık teknik tercih edilirse, güzel burun ucu da riske edilmiş olur.

Burun ucunda problem varsa, ancak aşırı değilse doğurtma tekniği ile kullanılabilir.

Burun ucu aşırı deforme ise açık teknik tercih edilmelidir. Kaburga yada kulak kıkırdağı ile burun ucu baştan şekillendirilecekse açık teknik daha iyi bir tercihtir.

Her primer rinoplastide açık teknik ve yapısal rinoplasti tercih etmek, her düşman için top mermisi kullanmak gibidir. İş yine hallolur ama daha çok tahribat yapılır. Daha çok ödem ve uzun iyileşme süreci olur. Elde edilen buru daha sert olur.

Burun küçültme işlemlerinde, kıkırdak ve kemik çıkartıyoruz. Küçültülen iskelete deri ve iç kırmızı deri bol gelmektedir. Deriyi çıkartamıyoruz yni burna adapte olmasını bekliyoruz. Ancak. İçerdeki kırmızı deriler bazen büzüşmez kalınlaşırlar ve nefes problemleri yaratırlar. Kapalı rinoplasti kırmızı deri fazlalıkları olan yerlerden yapıldığı için ameliyat bittiğinde dikişe geçmeden önce fazlalıklar çıkartılır. Böylece deri fazlalılarına bağlı nefes problemleri oluşmaz.

2012’de ASJ dergisinde burun tendonu adını verdiğim Pitanguy ligamenti ile ilgili bir makale yazdık. Pitanguy ligamenti denilen bu yapı kauçuk kıvamında yarı elastik ama çok güçlü bir yapıdır. Burun kasları ile dudak kasları arasında bir bağlantıdır. Bu yapı ile burun ucu hem ayakta durur hem de yumuşak olur. Yapısal rinoplastide bu sistem bozulur, yeri kıkırdak greftler yerleştirilir. O zaman burun yine ayakta olur ancak daha sert olur. Pitaguy 1960 da bu dokuyu tarif etmiş ve çıkartın yada kesin demiştir. İlk defa dikin, yada koruyun gerekirse kısaltın ve dinamik projeksiyon (burun ucu yüksekliği) kazanın diyen biz olduk. Böylece urun ucu düşmesi denile projeksiyon kaybı ihtimali çok azalır. Burun ucuna daha az kıkırdak koyulur.

İzsiz burun estetiğinde burun tendonu kesilmeden ameliyat yapılabilir. Açık teknikte kesilmesi zorunludur ancak onarılabilir.

Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi temelleri olan greft, flep, titiz cerrahi, doku beslenmesi ve yara iyileşmesi kurallarını bilmek, Rinoplasti gibi kıkırdak, deri, mukoza, kıkırdak ve kemik den oluşan bir organın, kıkırdak flep ve greft teknikleri içeren rinoplasti ameliyatında ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Sonrası Açık ya da Kapalı (İzsiz) Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.