Morluk Olmadan Burun Estetiği

Bundan uzun seneler önce yapılan burun estetiği ameliyatlarında, hastaların en çok şikayet ettiği noktaların başında, elbette ameliyat sonrası ortaya çıkan morluklar gelmektedir. Hasta, estetik burun ameliyatı geçirdikten sonra, uzun bir süre yüzünde, özellikle de göz çevresinde oluşan morluklarla yaşamak zorunda kalmakta ve bu da hastanın yaşam kalitesinde ciddi bir düşüşe neden olmaktaydı. Morluk olmadan burun estetiği operasyonu geçirmek ise hastalar için adeta bir hayal sayılabilirdi.

Günümüz modern tıbbının gelişme süreci, teknolojik donanımların yeterliliği ve tıp dünyasındaki ilerlemeler ile estetik cerrahi biliminin geldiği nokta göz önüne alındığında, morluk olmadan burun estetiği ameliyatı yaptırmak artık bir hayal değil, gerçeğin ta kendisidir. Estetik cerrahi hekiminin bilgi, beceri ve deneyimi doğrultusunda, yaşadığımız çağda, burun estetiği ameliyatı olmak isteyen bir hastanın hiçbir morluk olmadan burun estetiği operasyonu yaptırması, operasyon sonrası iyileşme sürecini son derece sağlıklı ve kaliteli bir şekilde atlatması mümkündür.

İnsan yüzünde bulunan fazla sayıda damar vardır ve bunlar arasında en önemlilerinden kabul ettiğimiz atardamarlardan biri de burun kemiğinin yanından geçer. Burun üzerinde çalışılması durumunda bu damar da darbe görebilir. Bu darbe nedeni ile de damardan kan sızıntısı olur. Bu sızıntı ise dışarıdan morluk olarak görülür. Ancak son teknoloji estetik cerrahi operasyonlarında, özellikle de kapalı yani izsiz burun estetiği yönteminde, bu darbeye ve darbeye bağlı olarak oluşan kan sızıntısına nadiren rastlanır.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, morluk olmadan burun estetiği ameliyatı yaptırmak isteyen bir hasta, bu operasyondaki en önemli noktanın hekim olduğunu bilmelidir. Hekimin bilgi, beceri ve deneyimi hem operasyonun kalitesini hem de operasyon sonrası iyileşme sürecini belirleyen en önemli kriterdir.

Sonrası Morluk Olmadan Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

No­Mor Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatları hakkında hastaların en fazla endişe ettikleri noktalardan biri operasyonun ardından hastanın yüzünde oluşan morluklar olmaktadır. Bu komplikasyonlar bundan beş ya da on yıl önce daha çok karşılaştığımız bir sorun iken, günümüzde geldiğimiz noktaya bakıldığı zaman çok daha düşük oranlarda karşılaşılan bir sorun olduğunu söylemek mümkündür. Hatta no-mor burun estetiği operasyonlarında böyle bir olasılık yoktur.

Her ne kadar burun estetiği ameliyatı sonrasında hekimin hastaya verdiği öneriler doğrultusunda uygulanan soğutucu maskeler kullanılarak, ameliyat sonrası oluşan morlukların giderilmesi amaçlanıyor olsa da bu uygulama,oluşan morlukların yoğunluğunu azaltma amaçlı olmaktadır. Ancak no-mor burun estetiği, ameliyat esnasında alınacak tedbirler ile morlukların oluşumunu en baştan engeller. Dolayısısı ile kimi zaman hastalar tarafından soğutucu uygulamalar ile karıştırılması ve karşılaştırılması aslında pek de doğru olmaz. Elbette bu uygulama sayesinde, morluklar minimum düzeye indirilebilir. Fakat bu, operasyon sonrası yapılacak olan bir müdahaledir. Oysa ki no-mor burun estetiği denildiğinde, hekimin burun estetiği ameliyatı sırasında kullandığı teknik ve yöntemler söz konusu olmaktadır.

Şurası bir gerçektir ki, burun estetiği, hastanın yüzündeki doğal akışa yapılan cerrahi bir müdahaledir. Bu nedenle de hastanın doğal sisteminin bu müdahale karşısında reaksiyon göstermesi son derece normaldir. İşte burun estetiği sonrasında ortaya çıkan morluklar, bu doğal tepkilerden biridir. Hastanın cilt yapısına bağlı olarak daha az ya da daha çok görülen bu morluklar, hekimin ameliyat sırasında kullanacağı teknikler sayesinde ortadan kaldırılabilir. Çünkü bu morlukların temel nedeni, burnun yanında bulunan damarlarda meydana gelen hasarlardır. Bu hasarları ve hasara bağlı kanamaları en aza indirip dolayısı ile de oluşacak morlukları önceden engelleyebilmek ise hekimin beceri ve tecrübesi ile ilgilidir. 

Sonrası No­Mor Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.