Kapalı Rinoplasti “İzsiz Burun Estetiği Ameliyatı”

Hastanın burnunda herhangi bir operasyon izinin kalmadığı, dışarıdan bakıldığında burun üzerinde herhangi bir ameliyat gerçekleştiğinin anlaşılmadığı ve tüm ameliyat kesilerinin hastanın burnunun içinde kaldığı bir burun estetiği ameliyatı tekniği izsiz burun estetiği ya da diğer adıyla kapalı burun estetiği olarak isimlendirilir.

Burun üzerine yapılan müdahaleler ister açık ister kapalı yani izsiz burun estetiği şeklinde olsun, her ameliyat öncesinde hastanın dikkate alması gereken bazı noktalar vardır. Bunlar arasında sayabileceklerimizden bazıları şunlardır:

 • Tıpkı açık yöntemde olduğu gibi izsiz burun estetiğinde de hasta ameliyattan bir hafta önce kan sulandırma etkisi olan ilaçları almayı kesmelidir.
 • Her iki ameliyat yönteminde de hastanın alkol ve sigara tüketimini durdurması gerekir.
 • Gerek izsiz burun estetiğinde gerek ise açık burun estetiğinde, hasta, ameliyata bağlı ruhsal değişimler yaşayabilir. Operasyon öncesinde hasta bu nokta ile ilgili bilgilendirilmelidir.
 • Hekimin onay vermesi ile birlikte hasta operasyon sonrasında yüzüne soğuk uygulama yapabilir.
 • Her iki estetik operasyon yönteminde de hasta sadece hekim tarafından reçete edilen ilaçları kullanmalıdır. Hastanın bu ilaçlar dışında alması gereken ilaçlar var ise bu durumda kesinlikle hekime bilgi verilmesi gerekir.
 • İzsiz burun estetiğinden sonra, özellikle ilk ay boyunca kuvvetli ışık kaynaklarından uzak durulmalıdır. Bu sayede hastanın operasyon sonrası iyileşme dönemi daha kolay geçecektir.
 • Hekim, hastasının izsiz burun estetiği ameliyatından sonraki kontrol amaçlı muayeneleri için randevu günlerini belirleyecektir. Hastanın bu kontrol muayenelerine aksatmadan gelmesi, operasyon sonrası sağlıklı bir iyileşme dönemi için son derece önemlidir.
 • İzsiz burun estetiği operasyonundan ortalama olarak beş ya da altı saat içinde hasta yumuşak ve ılık besinlerle beslenmeye başlayabilir. Tüketilecek olan gıdanın sert ya da sıcak olması operasyon sonrası erken dönemde zararlı olabileceğinden bu gıdaların yumuşak ve ılık olması çok önemlidir.

Sonrası Kapalı Rinoplasti “İzsiz Burun Estetiği Ameliyatı” Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

İzsiz Burun Estetiği

Estetik burun ameliyatı yapılacağı zaman iki ayrı ameliyat tekniği söz konusu olmaktadır. Bunlardan biri açık burun estetiği iken diğeri de kapalı burun estetiği ameliyatı olmaktadır. Kapalı burun estetiği ameliyatı tercih edildiğinde hekim, hastanın burun deliklerinin içinde çalışır ve bu nedenle burun derisinin açılmasına gerek kalmaz. Deride hiçbir açma işlemi yapılmadığı için bu operasyon tekniği izsiz burun estetiği olarak da isimlendirilebilir.

Eğer hastanın burun estetiği ameliyatı kapalı yöntem ile yapılacak ise hekim burun ucunda bulunan kıkırdak bölgesine müdahale edilmeden, sadece burun kemerini alıp burnu daraltmak şeklinde yapılabilir. Bunun yanında hekim, kapalı yani izsiz burun estetiği yaparken burun ucu kıkırdaklarını çıkararak bu noktadan sonrasına açık yöntem ile devam edebilir.

Hekim, genel teknik olarak hem açık hem de kapalı yani izsiz burun estetiği yapabiliyor ise hasta ile hekim ortak karar vererek operasyon yöntemini seçebilir. Ancak hekim, sadece kapalı yani izsiz burun estetiği yapıyor ise bu durumda tercih yapmayı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.

İzsiz burun estetiği de tercih edilse, açık yöntem ile de operasyon yapılsa, her şekilde hastanın burnunun doğal görünmesi esastır. Doğal görünüm burun estetiği ameliyatının en temel amacıdır. Ayrıca hastanın burnu operasyondan sonra, herhangi bir ameliyat olmamış kadar yumuşak da olmalıdır.Burunda ameliyattan sonra uyuşma duygusu kalmamalı, hasta ameliyattan sonra çok rahat sümkürebilmeli ve bu esnada herhangi bir acı ya da ağrı hissetmemelidir. Dışarıdan bakıldığında hastanın burnunda herhangi bir operasyon yapıldığı belli olmamalıdır. İzsiz burun estetiği ameliyatına ‘izsiz’ denilmesinin nedeni, hastanın burun delikleri arasında açılan kesinin bölgedeki doğal yağ dokusu içinde kalması nedeni ile dışarıdan bakıldığında kesinlikle belli olmamasıdır.

Sonrası İzsiz Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

İzsiz Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatı, burnu ile ilgili sorun yaşayan herkesin kalıcı bir çözüm için başvurduğu bir çözüm olarak, en çok tercih edilen estetik cerrahi girişimidir. Gerek ülkemizde gerek ise dünya üzerinde en sık yapılan estetik ameliyat olan burun estetiği ameliyatı, açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı teknik ile yapılmaktadır. Bu tekniklerden açık olan daha sık tercih edilen ve pek çok hekim tarafından kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, burun derisi tamamen açılarak çalışılır ve operasyon bittikten sonra hekim, burun derisini burun deliklerinin arasında yer alan bir dikiş ile birleştirerek kapatır. Bu teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatından sonra hastanın burun deliklerinin arasında az da olsa bir kesi izi kalır.

Kapalı teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatında ise hekim, yapması gereken tüm işlemleri hastanın burnunun içinde, yani burun derisini tamemen açmadan yapar. Tüm cerrahi girişimler ve dikiş izleri, hastanın burnunun içinde kalır. Bu farktan ötürü de kapalı burun estetiği ameliyatı ile yapılan operasyonları izsiz burun estetiği diye isimlendirmek mümkün olur. Çünkü operasyondan sonra hastanın burnunda dışarıdan bakıldığında görülebilecek herhangi bir iz olmaz.

İzsiz burun estetiği, dar bir alanda yapılan hassas bir çalışma şeklidir. Burnun, sahip olduğu karmaşık yapı ve insan yüzünün tam merkezinde kapladığı önemli yer de göz önüne alındığında, kapalı yöntem kullanılarak yapılan izsiz burun estetiği operasyonunu her hekimin yapması beklenemez. Hekimin izsiz burun estetiği konusunda tecrübe, bilgi ve beceri sahibi olması bşaarılı bir operasyon için ilk şarttır. Tüm bu nedenler göz önüne alındığı zaman, hastanın burun estetiği ameliyatına karar vermeden önce, hekimine, ameliyatı hangi yöntemle yapacağını sorması önemle tavsiye edilir.

Sonrası İzsiz Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

İzsiz Burun Estetiği

Kimi zaman doğumdan itibaren var olan kimi zaman ise sonradan ortaya çıkan burun sorunları kişilerin hayatında ciddi anlamda rahatsızlı kaynağı olabilmektedir. Aynaya baktıkları zaman burunlarında memnun olmadığı bir görünüm olması, kişi için hem estetik anlamda bir problemdir hem de kişinin, diğer insanlarla olan ilişkilerine, sosyalleşmesine engel olabilir. Bu durumda kişinin geçici değil kalıcı çözümlere ihtiyacı vardır. Bu da ancak burun üzerinde yapılacak cerrahi bir girişim ile mümkün olabilmektedir. Burun estetiği ameliyatı, kişinin hem estetik hem de sosyal ve psikolojik kaygılarını gideren en iyi yol olarak ele alınmalıdır.

Ancak böyle ciddi ve hassas bir konuda karar vermek de her zaman kolay olmayabilir. Kişi, hem ameliyattan önce hem de ameliyattan sonra ne yaşayacağını, nelerle karşılaşacağını ve neleri yapıp neleri yapamayacağını bilmek ister. Merak edilenlerin başında da ameliyattan sonra kişinin burnunda herhangi bir iz kalıp kalmayacağı olmaktadır ve izsiz burun estetiği her hastanın arzu ettiği bir sonuçtur.

Burun estetiği sonrasında hastanın burnunda kalan tek iz operasyon bitirilip, burun derisi kapatılırken yapılan dikişlerin izi olmaktadır. Bu iz de hastanın burun ucunun altında, burun deliklerinin arasında kalan bölgede ve çok küçük olmaktadır. Ancak bu bile hastanın rahatsız olmasına neden olur. Eğer hasta açık teknikle burun estetiği ameliyatı olmuş ise bu izin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, izsiz burun estetiği yaptırmayı düşünen bir hastanın burnu, kapalı yöntem ile ameliyat edilmelidir. Ancak, bu noktada hastanın tercih yapma şansı olmaz. Hastanın tercih ettiği hekim, hangi yöntem ile çalışıyor ise o yöntemi kullancaktır. Bu nedenle önemli olan şey, kapalı teknik ile ameliyat yapan bir hekim tercih etmektir. Böylelikle tüm kesi izleri hastanın burun içinde kalacak ve hasta izsiz burun estetiği yaptırabilecektir.

Sonrası İzsiz Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

İzsiz Burun Estetiği

Yüzün en merkezinde yer alan ve kişisel imaj algısında önemi çok büyük olan burun üzerinde, kişiyi  rahatsız eden herhangi bir sorun söz konusu olduğu zaman, artık hiçkimse bu sorunla yaşamak istemiyor. Hem fiziksel ve görsel hem de psikolojik olarak memnuniyetsizlik duygusu veren bu durum karşısında artık çok büyük bir yüzde cerrahi operasyonları tercih etmektedir. Zaten ülkemizde, tıpkı dünya genelinde olduğu gibi en fazla yapılan estetik cerrahi ameliyatının burun estetiği olması da bu durumun göstergesi olarak kabul edilebilir.

Burun estetiği ameliyatı olmak isteyen bir hasta, ameliyat ile ilgili pek çok endişe taşıyabilir. Bunlar arasında ameliyat öncesine ve ameliyat sonrasına dair bir çok madde sayılabilir. Hastanın taşıdığı endişelerden biri de operasyon sonrasında burnunda herhangi bir iz kalacak olmasıdır. Çünkü hastaların tamamı, operasyon izinin görülmediği ve dışarıdan bakıldığında burnun doğal olarak algılandığı bir burun hedefleyerek ameliyat kararı verir. Peki izsiz burun estetiği mümkün müdür?

Burun estetiği ameliyatı yapılacağı zaman hekim, var olan iki ayrı yöntemden birini seçerek ameliyat yapar. Bunlardan biri açık burun estetiği iken diğeri kapalı burun estetiği olmaktadır. Açık burun estetiği sırasında hastanın burun derisi tamamen açılır ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra, kapatılır. Bu kapatma sonrasında hastanın burun delikleri arasında, açılan kesinin küçük bir izi kalır.  Ancak izsiz burun estetiği bu izin bile olmadığı, son derece profesyonel ve hassas bir yöntemdir. Hekim, ameliyat esnasında her türlü işlemi burnun içinde, burun derisini açmadan yapar. Tamamen hekimin bilgi, beceri ve tecrübesi ile birebir orantılı olan izsiz burun estetiği, hastalar için de son derece konforlu olmaktadır. Hasta, operasyon sonrası yüzünde herhangi bir iz taşımak zorunda kalmaz.

Sonrası İzsiz Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

İz Kalmadan Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatı gündeme geldiği zaman hekim iki operasyon tekniğinden birini seçer. Bu tekniklerden biri açık burun estetiği, bir diğeri ise kapalı burun estetiğidir. Açık burun estetiği çok daha sık kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik ile yapılan ameliyatlarda hastanın burun derisi tamamı ile açılır ve hekim bu geniş alanın içinde burna yapılması gereken tüm cerrahi işlemleri yapar. Bu işlemlerin tamamı bitirildikten sonra,hekim burun derisini kapatır ve burun deliklerinin arasından bu deriyi dikerek operasyonu bitirir. Bu ameliyatın ardından iki burun deliğinin arasında bir kesi izi kalır. Küçük de olsa kişi, aynada dikkatli baktığında bu izi görebilir. Dışarıdan dikkatli bir şekilde ve yakından bakıldığında da bu küçük kesi izi görülebilir. İz kalmadan burun estetiği yaptırmak ise her hastanın arzu ettiği bir şeydir. Çünkü hastaların burun estetiği ameliyatından beklediği sonuçlar arasında pek çok değişken nokta olsa da hiç değişmeyen beklentilerden biri burnun, operasyon sonrasında da doğal görünüyor olmasıdır. İz kalmadan burun estetiği yapıldığı takdirde hastanın burnunda herhangi bir kesi olmaz. Dışarıdan bakanın göremeyeceği gibi hastanın bizzat kendisi herhangi bir iz göremez. Bunun nedeni, hekimin, burun estetiği için kapalı yöntemi tercih etmesi ve yapılan tüm cerrahi girişimlerin ve açılan kesileri kapatmak için atılan dikişlerin tamamının burun içinde kalıyor olmasıdır.

Hastanın ameliyat sonrasında, burun üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış gibi doğal bir görünüm elde etmesini sağlaması ve hem fiziksel hem görsel hem de psikolojik olarak verdiği rahatlık açısından ele alındığında iz kalmadan burun estetiği sonucunu veren kapalı teknik, burun estetiği ameliyatları arasında en idealidir. Ancak bu noktada hastanın dikkat etmesi gereken nokta hekim seçimi olmaktadır. Zira hekimlerin pek çoğu açık teknikle burun estetiği yapmayı tercih etmektedir ve kapalı teknik ile burun estetiği ameliyatı yapabilmek için hekimin yeterli düzeyde bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Sonrası İz Kalmadan Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

No­Mor Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatları hakkında hastaların en fazla endişe ettikleri noktalardan biri operasyonun ardından hastanın yüzünde oluşan morluklar olmaktadır. Bu komplikasyonlar bundan beş ya da on yıl önce daha çok karşılaştığımız bir sorun iken, günümüzde geldiğimiz noktaya bakıldığı zaman çok daha düşük oranlarda karşılaşılan bir sorun olduğunu söylemek mümkündür. Hatta no-mor burun estetiği operasyonlarında böyle bir olasılık yoktur.

Her ne kadar burun estetiği ameliyatı sonrasında hekimin hastaya verdiği öneriler doğrultusunda uygulanan soğutucu maskeler kullanılarak, ameliyat sonrası oluşan morlukların giderilmesi amaçlanıyor olsa da bu uygulama,oluşan morlukların yoğunluğunu azaltma amaçlı olmaktadır. Ancak no-mor burun estetiği, ameliyat esnasında alınacak tedbirler ile morlukların oluşumunu en baştan engeller. Dolayısısı ile kimi zaman hastalar tarafından soğutucu uygulamalar ile karıştırılması ve karşılaştırılması aslında pek de doğru olmaz. Elbette bu uygulama sayesinde, morluklar minimum düzeye indirilebilir. Fakat bu, operasyon sonrası yapılacak olan bir müdahaledir. Oysa ki no-mor burun estetiği denildiğinde, hekimin burun estetiği ameliyatı sırasında kullandığı teknik ve yöntemler söz konusu olmaktadır.

Şurası bir gerçektir ki, burun estetiği, hastanın yüzündeki doğal akışa yapılan cerrahi bir müdahaledir. Bu nedenle de hastanın doğal sisteminin bu müdahale karşısında reaksiyon göstermesi son derece normaldir. İşte burun estetiği sonrasında ortaya çıkan morluklar, bu doğal tepkilerden biridir. Hastanın cilt yapısına bağlı olarak daha az ya da daha çok görülen bu morluklar, hekimin ameliyat sırasında kullanacağı teknikler sayesinde ortadan kaldırılabilir. Çünkü bu morlukların temel nedeni, burnun yanında bulunan damarlarda meydana gelen hasarlardır. Bu hasarları ve hasara bağlı kanamaları en aza indirip dolayısı ile de oluşacak morlukları önceden engelleyebilmek ise hekimin beceri ve tecrübesi ile ilgilidir. 

Sonrası No­Mor Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Kapalı Rinoplasti Nedir? * İzsiz Burun Estetiği

Burun deliklerinin içinden yapılan ameliyata kapalı teknik rinoplasti (izsiz burun estetiği) denir.

İzsiz Burun Estetiğinin (Kapalı Rinoplasti) tipleri nedir?

Kapalı burun estetiğinin 2 ana grubu vardır. 1. Grupta burun estetiği ameliyatında burun ucu kıkırdakları görülmeden, burun kanat kıkırdağının üst kısmından 3-5 mm’lik bir parçası çıkartılır. Burun kemeri alınır ve kemikler daraltılır. 1-2 saat de biter. Kıkırdak greftler çok fazla kullanılmaz. Bu tekniğin sonuçları daha az kontrollüdür. 2. Grupta, burun ucu kıkırdakları delikler içinden doğurtulur. Açık teknikler kullanılır ve burun kemeri alındıktan sonra burun ışıkları rekonstrükte edilir.

İzsiz Burun Estetiği körleme mi yapılır?

Burun ucu kıkırdakları görülmeden yapılan ameliyatın, kontrol edilmesi çok zordur. Doğurtma tekniğinde, tüm bölgeler gözle görülerek yapılır. Açık teknikte tüm kıkırdaklar daha geniş açı ile görülürken, kapalı teknikte burun derisi ve kıkırdaklar ile bir bütün olarak önümüzde durmaktadır. “Biraz daha kaldırayım”, “Biraz daha kemer alayım”, “hayır hayır kalkık oldu biraz daha indireyim”, gibi geri dönüşler konusunda kapalı rinoplastide daha başarılıdır.

Açık teknik mi mi iyi kapalı teknik mi iyi? Hangisini tercih etmeliyim?

Cerrahınız sadece kapalı yada sadece açık yapıyorsa zaten böyle bir tercihiniz olamaz. Genelde, plastik cerrahların daha hakim olduğu bir teknik vardır ve iyi bir sonuç için doğrusu cerrahın hakim olduğu tekniği kullanmasıdır. “Sana kapalı olmaz” gibi yorumlar genelde cerrahın kapalı yapmak istemediğini anlatır.

kapalı (closed) rinoplasti burun estetiği

Rinoplasti de açık kapalı tercihi konunda tamamen şahsi fikirlerim nedir?

Bu fikirler bana aittir, her cerrahın kendine ait görüşleri vardır. Cerrahların bazı konularda fikirlerinin farklı olması normaldir. Ben hem açık hem de kapalı tekniğe inanan ve gerektiğinde kullanan bir cerrahım.

 1. Rinoplasti olan bir hastada da mümkün olduğu kadar

a. Doğal burun ışık ve gölgeleri, olmalıdır

b. Normal bir burun gibi, yumuşak olmalıdır. Öpüşürken partnerin canını yakmamalıdır.

c. Uyuşukluk olmamalıdır.

d. Ameliyattan sonra rahatlıkla burnunu sıkabilmeli, sümkürebilmeli, parmağı ile burnunu temizleyebilmeli ve bu sırada ağrı duymamalıdır

e. Arkadaşlarının, ameliyat olduğunu anlayabileceği herhangi bir İz kalmamalıdır

 1. Primer rinoplastide, kapalı teknik ile, yeterli tecrübesi olan cerrah, başarılı bir açık teknik sonucunu rahatlıkla elde eder. Her hastaya açık teknik tercih edilmemelidir.

 2. İyi bir kapalı rinoplasti ile iyi bir açık teknik rinoplastinin sonucunun aynısına daha az burun ucu ödemi ile ulaşılır.

 3. Kapalı teknik rinoplasti genelde daha az kıkırdak greftleme ihtiyaç duyduğu için, L septoplastiye gerek yoktur. Textbook lar 10 hastadan birisi tekrar ameliyat olur der. Bu işi çok yapan cerrahların, burun revüzyon ihtimalleri %5 in altındadır ancak yine de böyle bir ihtimal vardır ve bu ihtimali her zaman göz ününde tutulmalıdır. Primer rinoplasti de, septum kıkırdağı alındıysa sekonder rinoplasti de kaburga ve kulaktan kıkırdak almak gerekir.

 4. Tecrübelerime göre burun ucu kıkırdaklarını görmeden ameliyat yapılmamalıdır. Bu nedenle ben, kapalı teknik kıkırdak doğurtma tekniğini kullanıyorum.

 5. Sekonder rinoplastide problemler çok çeşitlidir. Burun ucu çok güzel olmuş ancak burun sırtında problemler varsa, Burun ucuna hiç dokunmadan kapalı teknik ile problem çözülür. Açık teknik tercih edilirse, güzel burun ucu da riske edilmiş olur.

 6. Burun ucunda problem varsa, ancak aşırı değilse doğurtma tekniği ile kullanılabilir.

 7. Burun ucu aşırı deforme ise açık teknik tercih edilmelidir. Kaburga yada kulak kıkırdağı ile burun ucu baştan şekillendirilecekse açık teknik daha iyi bir tercihtir.

 8. Her primer rinoplastide açık teknik ve yapısal rinoplasti tercih etmek, her düşman için top mermisi kullanmak gibidir. İş yine hallolur ama daha çok tahribat yapılır. Daha çok ödem ve uzun iyileşme süreci olur. Elde edilen buru daha sert olur.

 9. Burun küçültme işlemlerinde, kıkırdak ve kemik çıkartıyoruz. Küçültülen iskelete deri ve iç kırmızı deri bol gelmektedir. Deriyi çıkartamıyoruz yni burna adapte olmasını bekliyoruz. Ancak. İçerdeki kırmızı deriler bazen büzüşmez kalınlaşırlar ve nefes problemleri yaratırlar. Kapalı rinoplasti kırmızı deri fazlalıkları olan yerlerden yapıldığı için ameliyat bittiğinde dikişe geçmeden önce fazlalıklar çıkartılır. Böylece deri fazlalılarına bağlı nefes problemleri oluşmaz.

 10. 2012’de ASJ dergisinde burun tendonu adını verdiğim Pitanguy ligamenti ile ilgili bir makale yazdık. Pitanguy ligamenti denilen bu yapı kauçuk kıvamında yarı elastik ama çok güçlü bir yapıdır. Burun kasları ile dudak kasları arasında bir bağlantıdır. Bu yapı ile burun ucu hem ayakta durur hem de yumuşak olur. Yapısal rinoplastide bu sistem bozulur, yeri kıkırdak greftler yerleştirilir. O zaman burun yine ayakta olur ancak daha sert olur. Pitaguy 1960 da bu dokuyu tarif etmiş ve çıkartın yada kesin demiştir. İlk defa dikin, yada koruyun gerekirse kısaltın ve dinamik projeksiyon (burun ucu yüksekliği) kazanın diyen biz olduk. Böylece urun ucu düşmesi denile projeksiyon kaybı ihtimali çok azalır. Burun ucuna daha az kıkırdak koyulur. Kapalı teknik rinoplasti de burun tendonu kesilmeden ameliyat yapılabilir. Açık teknikte kesilmesi zorunludur ancak onarılabilir.

 11. Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi temelleri olan greft, flep, titiz cerrahi, doku beslenmesi ve yara iyileşmesi kurallarını bilmek, Rinoplasti gibi kıkırdak, deri, mukoza, kıkırdak ve kemik den oluşan bir organın, kıkırdak flep ve greft teknikleri içeren rinoplasti ameliyatında ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Sonrası Kapalı Rinoplasti Nedir? * İzsiz Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Kapalı (İzsiz) Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatı söz konusu olduğunda uygulanan iki tür operasyon tekniği vardır. Bunlardan biri açık burun estetiği, diğeri ise kapalı burun estetiği olmaktadır.

Hekimni, hastanın burun derisi açmadan, burun deliklerinin içinde çalışarak gerçekleştirdiği burun estetiği ameliyatına kapalı burun estetiği adı verilir.

Kapalı burun estetiği de kendi içinde iki alt başlıkta ele alınabilir. Birincisinde, hastanın burun ucu kıkırdaklarına girilmeden, burun kemeri alınarak burnun daraltılması sağlanır. Bu girişim bir ila iki saat içinde biter. İkincisinde ise burun ucundaki kıkırdaklar burun deliklerinin içinden çıkarılır ve sonrasında açık teknikle devam edilerek burun kemeri alınır ve sonrasında rekonstüktif işlemler yapılır.

Estetik ve plastik cerrahi hekimi sadece açık ya da sadece kapalı burun estetiği yapıyorsa  ortada tercih yapacak bir durum zaten yoktur. Hasta hekime uyum sağlamak durumundadır. Ancak hekim her iki tekniği de uygulayabiliyor ise, bu durumda hastanın talepleri, burnun yapısı ve sorunları ışığında tekniğe karar verilir.

İster açık ister kapalı (izsiz) burun estetiği olsun, bu operasyonu geçirmiş bir hastanın burnu herşeyden önce doğal görünmeli ve operasyon geçirmemiş bir burun kadar yumuşak olmalıdır. Ayrıca burun üzerinde herhangi bir uyuşukluk hissi kalmamalı ve hasta kapalı burun estetiği sonrasında, tıpkı açıkta da olması gerektiği gibi, burnunu rahatlıkla sümkürebilmeli ve bunu ağrısız bir şekilde yapabilmelidir. Ayrıca, hastanın etrafındaki insanlar, hastanın ameliyat geçirdiğine dair herhangi bir belirti fark etmemelidir.

Kapalı burun estetiği kullanılırken, sadece hastanın burun kanatlarında küçülme planlandığı zaman burun kanatları ile dudağın kesiştiği yerin en derin noktasında açılacak bir kesi oluşturulur. Tam olarak bu noktada açılan bir kesi, iyileşme sürecinin sonunda bölgenin doğal dokusu içinde kalacağı için sadece hastanın çevresi tarafından değil, hastanın bizzat kendisi tarafından bile fark edilmez.

Yapılan operasyon kapalı burun estetiği ya da açık burun estetiği olsun, her şekilde de hastanın girişim öncesinde göz önüne alması gereken belli başlı noktalar vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Öncelikle kapalı burun estetiği yapılmadan önce tıpkı açık burun estetiğinde olduğu gibi,yaklaşık bir hafta kadar önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların alımı durdurulmalıdır.
 • Kapalı burun estetiği ameliyatı öncesinde de sonrasında -aslında açık burun estetiği için de aynı şey geçerlidir- hastanın sigara ve alkol tüketimine ara vermesi gerekmektedir.
 • Hasta kapalı burun ameliyatı geçirdikten sonra ruh halinde farklılaşmalar yaşayabilir. Bunlara hazırlıklı ve iyileşme sürecinde sabırlı olmalıdır.
 • Kapalı burun estetiği iyileşme süreci başladıktan belli bir süre sonra, hasta, hekimin de bilgisi, onayı ve yönlendirmesi ile yüzüne soğuk kompres uygulaması yapabilir. Ancak bu uygulama öncesinde ve sonrasında mutlaka hekimin bilgisi olmalıdır.
 • Hastanın, hekim tarafından reçete edilen tüm ilaçları, kapalı burun estetiği sonrasında son derece dikkatli ve özenli bir şekilde kullanması da çok önemlidir.Bu ilaçlar dışında, başkasından duyduğu ya da bir başkası tarafından önerilen ilaçları hasta asla kullanmamalıdır.
 • Kapalı burun estetiği sonrasındaki ilk bir ay içinde parlak ve kuvvetli ışıklardan uzak durmak hastanın iyileşme sürecini kolaylaştıracaktır.
 • Hekim, kapalı burun estetiği sonrasında yapılacak olan kontrol muayeneleri gün hastaya gün verecektir. Hastanın kontrol amaçlı bu muayeneleri kesinlikle aksatmaması gerekmektedir.
 • Hasta, kapalı burun estetiği operasyonundan beş ya da altı saat sonra ılık ve yumuşak gıdalar tüketmeye başlayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, alınan gıdanın fazla çiğnemeye gerek duymamasıdır.

Sonrası Kapalı (İzsiz) Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Kapalı Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Hastalar, burun estetiği ameliyatı yaptırma fikrine sahip olup, bu operasyon için ciddi anlamda karar verdikten sonra kendileri için en uygun olan plastik ve estetik cerrahi hekimini seçerek bu hekime muayene olur. Gerek hekim gerek ise hasta için çok önemli olan bu ilk muayenede hasta, hekime burnu ile ilgili yaşadığı sorunları ve yeni burnundan olan beklentilerini anlatır. Ayrıca hekim, hastanın burnunda bulunan yapısal ve fonksiyonel sorunları inceler ve kendisi için gerekli olan ölçümleri de yapar. Bu önemli ilk muayenede verilmesi gereken bir başka karar daha vardır: Ameliyat kapalı burun estetiği olarak mı yapılacaktır yoksa açık burun estetiği olarak mı? Hekimin ameliyat tekniğine karar vermesinde, burnun yapısı, problemi, hastanın durumu ve hekimin becerisi ile deneyimi önemli olmaktadır.

Kapalı burun estetiği tercih edildiği takdirde adından dolayı zaman zaman hastada bir takım önyargılar meydana gelebilmektedir. Bu teknikte operasyon yapılan alanın açık tekniğe göre çok daha dar olması hastanın kafasında ‘hekimin görmeden ameliyat yaptığı’ gibi aslı ve bilimsel temeli olmayan bir kaygıya neden olabilmektedir. Aslında elbette işin aslı böyle değildir ve hekim hastanın burnunu gayet net ve üzerinde kolaylıkla çalışılabilecek kadar geniş bir şekilde görebilmektedir. Hastanın bu noktada kaygılanmasına hiçbir şekilde gerek yoktur.

Bu tekniğe kapalı burun estetiği adı verilmesinin nedeni ise operasyon için gerekli olan kesilerin özel bir bölgede ve çok küçük bir alanda yapılıyor olmasıdır. Kapalı burun estetiği yöntemi 1887 senesinde ilk kez kullanılmaya başlanmış bir tekniktir. Açık burun estetiğinde yapılan burun derisini açma işlemi kapalı burun estetiği tekniğinde kullanılmaz. Zira açık burun estetiği yöntemi kullanıldığında hastanın burnunda küçük de olsa kesi ve/veya dikiş izi kalabilmekte ve bu yüzden hastanın burnunda cerrahi bir müdahale olduğu anlaşılabilmektedir. Oysa kapalı burun estetiği söz konusu olduğunda böyle bir risk yoktur.

Kapalı burun estetiği yapılırken hastaya genel anestezi uygulanır. Hastanın burun deliğinden ortalama beş milimetre kadar yüksek olan noktada içeriden, kıkırdağa kesi açılır. Bu kesiden mikro ölçekte bir makas yardımı ile kıkırdağın ciltten ayrılması sağlanır.Yapılan bu işlemin adı ‘diseksiyon’dur. Bu işlem ilerledikçe hekim kemiğe ulaşır. Hastanın burnunda ulaşılmak istenen duruma göre bu kemiklerden ve diğer dokulardan burna göre fazlalık olanlar çıkarılır. Ardından hekim, hastanın burnuna arzu edilen şekli verir. İlk kesiye çok yakın bir başka kesi ile hastanın burun ucu düzeltilir. Bunun için burun ucunda bulunan kıkırdaklara ulaşılmıştır. Hekim bu noktada burna istediği şekli verir. Daha sonra ise kesileri kapatarak kapalı burun estetiği işlemini sonlandırır.

Hekim muayene sırasında operasyonun kapalı burun estetiği tekniği ile mi yoksa açık burun estetiği tekniği ile mi yapılacağına karar verecektir. Ancak şu durumu da netleştirmekte yarar vardır: Eğer hekim kariyeri boyunca sadece açık burun estetiği ameliyatı yapmış bir hekim ise bu hekimden size kapalı burun estetiği yapmasını bekleyemezsiniz.Çünkü kapalı burun estetiği, açık burun estetiği ile karşılaştırıldığında, bu tekniğin çok daha farklı bir disiplin ve sistem içinde olduğunu söylemek mümkün olur. Dolayısı ile tüm meslek hayatında açık burun estetiği yapmış bir estetik ve plastik cerrahi hekimi kapalı burun estetiği yapmayı düşünmeyecektir. Öte yandan kariyerinde çok büyük oranda kapalı burun estetiği yaparak çalışmayı tercih etmiş bir başka hekimden de açık burun estetiği yapmasını istemek de olumlu bir yanıtla sonuçlanmayacaktır. Hatta hekim, kapalı burun estetiği yerine açık burun estetiği düşünen hastasını fikrini değiştirmek için çaba harcayacaktır.

Sonrası Kapalı Burun Estetiği Nasıl Yapılır? Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.