İzsiz Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatı, burnu ile ilgili sorun yaşayan herkesin kalıcı bir çözüm için başvurduğu bir çözüm olarak, en çok tercih edilen estetik cerrahi girişimidir. Gerek ülkemizde gerek ise dünya üzerinde en sık yapılan estetik ameliyat olan burun estetiği ameliyatı, açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı teknik ile yapılmaktadır. Bu tekniklerden açık olan daha sık tercih edilen ve pek çok hekim tarafından kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, burun derisi tamamen açılarak çalışılır ve operasyon bittikten sonra hekim, burun derisini burun deliklerinin arasında yer alan bir dikiş ile birleştirerek kapatır. Bu teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatından sonra hastanın burun deliklerinin arasında az da olsa bir kesi izi kalır.

Kapalı teknik ile yapılan burun estetiği ameliyatında ise hekim, yapması gereken tüm işlemleri hastanın burnunun içinde, yani burun derisini tamemen açmadan yapar. Tüm cerrahi girişimler ve dikiş izleri, hastanın burnunun içinde kalır. Bu farktan ötürü de kapalı burun estetiği ameliyatı ile yapılan operasyonları izsiz burun estetiği diye isimlendirmek mümkün olur. Çünkü operasyondan sonra hastanın burnunda dışarıdan bakıldığında görülebilecek herhangi bir iz olmaz.

İzsiz burun estetiği, dar bir alanda yapılan hassas bir çalışma şeklidir. Burnun, sahip olduğu karmaşık yapı ve insan yüzünün tam merkezinde kapladığı önemli yer de göz önüne alındığında, kapalı yöntem kullanılarak yapılan izsiz burun estetiği operasyonunu her hekimin yapması beklenemez. Hekimin izsiz burun estetiği konusunda tecrübe, bilgi ve beceri sahibi olması bşaarılı bir operasyon için ilk şarttır. Tüm bu nedenler göz önüne alındığı zaman, hastanın burun estetiği ameliyatına karar vermeden önce, hekimine, ameliyatı hangi yöntemle yapacağını sorması önemle tavsiye edilir.

Sonrası İzsiz Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Kapalı (İzsiz) Burun Estetiği

Burun estetiği ameliyatı söz konusu olduğunda uygulanan iki tür operasyon tekniği vardır. Bunlardan biri açık burun estetiği, diğeri ise kapalı burun estetiği olmaktadır.

Hekimni, hastanın burun derisi açmadan, burun deliklerinin içinde çalışarak gerçekleştirdiği burun estetiği ameliyatına kapalı burun estetiği adı verilir.

Kapalı burun estetiği de kendi içinde iki alt başlıkta ele alınabilir. Birincisinde, hastanın burun ucu kıkırdaklarına girilmeden, burun kemeri alınarak burnun daraltılması sağlanır. Bu girişim bir ila iki saat içinde biter. İkincisinde ise burun ucundaki kıkırdaklar burun deliklerinin içinden çıkarılır ve sonrasında açık teknikle devam edilerek burun kemeri alınır ve sonrasında rekonstüktif işlemler yapılır.

Estetik ve plastik cerrahi hekimi sadece açık ya da sadece kapalı burun estetiği yapıyorsa  ortada tercih yapacak bir durum zaten yoktur. Hasta hekime uyum sağlamak durumundadır. Ancak hekim her iki tekniği de uygulayabiliyor ise, bu durumda hastanın talepleri, burnun yapısı ve sorunları ışığında tekniğe karar verilir.

İster açık ister kapalı (izsiz) burun estetiği olsun, bu operasyonu geçirmiş bir hastanın burnu herşeyden önce doğal görünmeli ve operasyon geçirmemiş bir burun kadar yumuşak olmalıdır. Ayrıca burun üzerinde herhangi bir uyuşukluk hissi kalmamalı ve hasta kapalı burun estetiği sonrasında, tıpkı açıkta da olması gerektiği gibi, burnunu rahatlıkla sümkürebilmeli ve bunu ağrısız bir şekilde yapabilmelidir. Ayrıca, hastanın etrafındaki insanlar, hastanın ameliyat geçirdiğine dair herhangi bir belirti fark etmemelidir.

Kapalı burun estetiği kullanılırken, sadece hastanın burun kanatlarında küçülme planlandığı zaman burun kanatları ile dudağın kesiştiği yerin en derin noktasında açılacak bir kesi oluşturulur. Tam olarak bu noktada açılan bir kesi, iyileşme sürecinin sonunda bölgenin doğal dokusu içinde kalacağı için sadece hastanın çevresi tarafından değil, hastanın bizzat kendisi tarafından bile fark edilmez.

Yapılan operasyon kapalı burun estetiği ya da açık burun estetiği olsun, her şekilde de hastanın girişim öncesinde göz önüne alması gereken belli başlı noktalar vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Öncelikle kapalı burun estetiği yapılmadan önce tıpkı açık burun estetiğinde olduğu gibi,yaklaşık bir hafta kadar önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların alımı durdurulmalıdır.
  • Kapalı burun estetiği ameliyatı öncesinde de sonrasında -aslında açık burun estetiği için de aynı şey geçerlidir- hastanın sigara ve alkol tüketimine ara vermesi gerekmektedir.
  • Hasta kapalı burun ameliyatı geçirdikten sonra ruh halinde farklılaşmalar yaşayabilir. Bunlara hazırlıklı ve iyileşme sürecinde sabırlı olmalıdır.
  • Kapalı burun estetiği iyileşme süreci başladıktan belli bir süre sonra, hasta, hekimin de bilgisi, onayı ve yönlendirmesi ile yüzüne soğuk kompres uygulaması yapabilir. Ancak bu uygulama öncesinde ve sonrasında mutlaka hekimin bilgisi olmalıdır.
  • Hastanın, hekim tarafından reçete edilen tüm ilaçları, kapalı burun estetiği sonrasında son derece dikkatli ve özenli bir şekilde kullanması da çok önemlidir.Bu ilaçlar dışında, başkasından duyduğu ya da bir başkası tarafından önerilen ilaçları hasta asla kullanmamalıdır.
  • Kapalı burun estetiği sonrasındaki ilk bir ay içinde parlak ve kuvvetli ışıklardan uzak durmak hastanın iyileşme sürecini kolaylaştıracaktır.
  • Hekim, kapalı burun estetiği sonrasında yapılacak olan kontrol muayeneleri gün hastaya gün verecektir. Hastanın kontrol amaçlı bu muayeneleri kesinlikle aksatmaması gerekmektedir.
  • Hasta, kapalı burun estetiği operasyonundan beş ya da altı saat sonra ılık ve yumuşak gıdalar tüketmeye başlayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, alınan gıdanın fazla çiğnemeye gerek duymamasıdır.

Sonrası Kapalı (İzsiz) Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Kapalı Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Hastalar, burun estetiği ameliyatı yaptırma fikrine sahip olup, bu operasyon için ciddi anlamda karar verdikten sonra kendileri için en uygun olan plastik ve estetik cerrahi hekimini seçerek bu hekime muayene olur. Gerek hekim gerek ise hasta için çok önemli olan bu ilk muayenede hasta, hekime burnu ile ilgili yaşadığı sorunları ve yeni burnundan olan beklentilerini anlatır. Ayrıca hekim, hastanın burnunda bulunan yapısal ve fonksiyonel sorunları inceler ve kendisi için gerekli olan ölçümleri de yapar. Bu önemli ilk muayenede verilmesi gereken bir başka karar daha vardır: Ameliyat kapalı burun estetiği olarak mı yapılacaktır yoksa açık burun estetiği olarak mı? Hekimin ameliyat tekniğine karar vermesinde, burnun yapısı, problemi, hastanın durumu ve hekimin becerisi ile deneyimi önemli olmaktadır.

Kapalı burun estetiği tercih edildiği takdirde adından dolayı zaman zaman hastada bir takım önyargılar meydana gelebilmektedir. Bu teknikte operasyon yapılan alanın açık tekniğe göre çok daha dar olması hastanın kafasında ‘hekimin görmeden ameliyat yaptığı’ gibi aslı ve bilimsel temeli olmayan bir kaygıya neden olabilmektedir. Aslında elbette işin aslı böyle değildir ve hekim hastanın burnunu gayet net ve üzerinde kolaylıkla çalışılabilecek kadar geniş bir şekilde görebilmektedir. Hastanın bu noktada kaygılanmasına hiçbir şekilde gerek yoktur.

Bu tekniğe kapalı burun estetiği adı verilmesinin nedeni ise operasyon için gerekli olan kesilerin özel bir bölgede ve çok küçük bir alanda yapılıyor olmasıdır. Kapalı burun estetiği yöntemi 1887 senesinde ilk kez kullanılmaya başlanmış bir tekniktir. Açık burun estetiğinde yapılan burun derisini açma işlemi kapalı burun estetiği tekniğinde kullanılmaz. Zira açık burun estetiği yöntemi kullanıldığında hastanın burnunda küçük de olsa kesi ve/veya dikiş izi kalabilmekte ve bu yüzden hastanın burnunda cerrahi bir müdahale olduğu anlaşılabilmektedir. Oysa kapalı burun estetiği söz konusu olduğunda böyle bir risk yoktur.

Kapalı burun estetiği yapılırken hastaya genel anestezi uygulanır. Hastanın burun deliğinden ortalama beş milimetre kadar yüksek olan noktada içeriden, kıkırdağa kesi açılır. Bu kesiden mikro ölçekte bir makas yardımı ile kıkırdağın ciltten ayrılması sağlanır.Yapılan bu işlemin adı ‘diseksiyon’dur. Bu işlem ilerledikçe hekim kemiğe ulaşır. Hastanın burnunda ulaşılmak istenen duruma göre bu kemiklerden ve diğer dokulardan burna göre fazlalık olanlar çıkarılır. Ardından hekim, hastanın burnuna arzu edilen şekli verir. İlk kesiye çok yakın bir başka kesi ile hastanın burun ucu düzeltilir. Bunun için burun ucunda bulunan kıkırdaklara ulaşılmıştır. Hekim bu noktada burna istediği şekli verir. Daha sonra ise kesileri kapatarak kapalı burun estetiği işlemini sonlandırır.

Hekim muayene sırasında operasyonun kapalı burun estetiği tekniği ile mi yoksa açık burun estetiği tekniği ile mi yapılacağına karar verecektir. Ancak şu durumu da netleştirmekte yarar vardır: Eğer hekim kariyeri boyunca sadece açık burun estetiği ameliyatı yapmış bir hekim ise bu hekimden size kapalı burun estetiği yapmasını bekleyemezsiniz.Çünkü kapalı burun estetiği, açık burun estetiği ile karşılaştırıldığında, bu tekniğin çok daha farklı bir disiplin ve sistem içinde olduğunu söylemek mümkün olur. Dolayısı ile tüm meslek hayatında açık burun estetiği yapmış bir estetik ve plastik cerrahi hekimi kapalı burun estetiği yapmayı düşünmeyecektir. Öte yandan kariyerinde çok büyük oranda kapalı burun estetiği yaparak çalışmayı tercih etmiş bir başka hekimden de açık burun estetiği yapmasını istemek de olumlu bir yanıtla sonuçlanmayacaktır. Hatta hekim, kapalı burun estetiği yerine açık burun estetiği düşünen hastasını fikrini değiştirmek için çaba harcayacaktır.

Sonrası Kapalı Burun Estetiği Nasıl Yapılır? Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.