Burun Estetiği Fiyatları 2015

İyi bir plastik ve estetik cerrahi hekimi bulmak ve bu hekime detaylı bir muayene olmak, burun estetiği operasyonun ilk aşamasıdır. Bu aşamadan sonra, hekim ve hasta oturup ameliyatın detaylarını ve sonrasında yaşanacak olan iyileşme sürecini konuşur. Elbette bu sırada konuşulup netleştirilmesi gereken bir başka konu daha vardır, o da burun estetiği fiyatları olacaktır.

Burun estetiği fiyatları belirlenirken ortalama ve her hastayı içine alan bir rakamdan söz etmek mümkün değildir. Çünkü tıptaki “Hastalık yoktur, hasta vardır.” prensibi, burun estetiği için de geçerlidir. Her operasyon kendine özgüdür, her burun da farklıdır. Bu nedenle burun estetiği fiyatları üzerine konuşulurken standart bir rakam vermek mümkün olamaz.

Zaman zaman hastalar, internet üzerinden bu tür bilgileri isteseler de kendilerini muayene etmeden, internet ya da telefon ile kendilerine burun estetiği fiyatları veren yerlere itibar etmemelidirler. Zira hiçbir hekim, hastasını görmeden böyle bir rakam telaffuz edemez. Bunu yapması hekimlik etiği ile bağdaşmadığı gibi aynı zamanda yasalara da ters bir durum olur. Hastanın, kendi sağlığı için bunu bilmesinde fayda vardır. 

Burun estetiği fiyatları belirlenirken,

  • Burnun sahip olduğu görsel ve estetik sorun,
  • Şayet varsa burnun yapısal problemi,
  • Uygulanacak anestezi yöntemi,
  • Hastanın beklentileri,
  • Operasyonun yapılacağı yer,
  • Seçilecek ameliyat tekniği (Açık ya da kapalı) gibi bir çok kriter hekim tarafından ele alınacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, hastalar, sadece uzman bir plastik ve estetik cerrahi hekimine muayene olarak burun estetiği fiyatları hakkında bilgi almalıdırlar. Şunu da bilmekte fayda vardır ki, ülkemizde burun estetiği fiyatları aşağı yukarı aynı aralıklardadır. Bu aralığın dışında, makul ve kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir rakam ile karşılaşmak pek de söz konusu olacak bir durum değildir.

Sonrası Burun Estetiği Fiyatları 2015 Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği Fiyatları

Bir hastanın burun estetiği operasyonuna karar vermesi için göz önüne aldığı belli başlı kriterler vardır. Bu kriterlerden biri de elbette burun estetiği fiyatları olmaktadır. Hastanın aklına takılan pek çok soru gibi bu noktada da yeterli ve doğru bilgi alması büyük önem taşır.

Öncelikle hastanın, burun estetiği fiyatları konusunda tek bir uygulama olmadığını ve standart burun estetiği fiyatları şeklinde bir listenin de söz konusu olmadığını bilmesi gerekir. Çünkü burun estetiği fiyatları ancak her hasta için ve her hastanın burnuna özel olarak belirlenebilir. Hekim, hastanın burnunu ilk muayenede detaylı bir şekilde ele alır, hastanın beklentilerini ve burnun üzerinde yapılması gereken müdahaleleri göz önüne alır. Aynı zamanda operasyonun açık teknik ile mi yoksa kapalı teknik ile mi yapılacağına karar verir. Tüm bu bileşenler ayrı ayrı ve bir arada ele alındıktan sonra ancak hekim burun estetiği fiyatları hakkında hastaya bir veri sunabilir.

Ancak hastanın bilmesi gereken bir başka nokta da burun estetiği fiyatları hakkında ortalama bir aralığın bulunduğudur. Elbette bu fiyat aralığı içinde ufak tefek farklılıklar olabilse de burun estetiği fiyatlarının kabul edilebilir, makul sınırları aşağı yukarı bellidir. Bu yüzden hasta karşısına çıkacak rakamla ilgili tedirgin olmamalıdır. Eğer hastanın karşılaştığı rakam ortalama burun estetiği fiyatlarının çok üzerinde ise hasta bu noktada yanlış bir kalite algısına kapılmamalıdır. Tıpkı kendisine düşük gelen rakamın “kalitesiz” anlamı taşımaması gibi, duyduğu yüksek rakam da “kaliteli” algısı yaratmamalıdır.

Aynı zamanda hastanın operasyon kararı vermesindeki ilk kriter de burun estetiği fiyatları olmamalıdır. Eğer hastanın yeterli ekonomik gücü yok ise bu güce sahip olana dek, operasyonunu ertelemesinde ve ameliyatını aceleye getirmemesinde fayda vardır.

Sonrası Burun Estetiği Fiyatları Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği

Burnu ile ilgili herhangi bir sorun ya da memnuniyetsizliği olan her insanın aklının bir köşesinde en iyi alternatif olarak burun estetiği yer alır. Bu, son derece makul bir düşüncedir. Çünkü burun, insan yüzünde en çok dikkat çeken noktadır. Bu hassas durumu nedeni ile olası bir görsel memnuniyetsizlik söz konusu olduğu zaman kişinin buna müdahele edilme isteği de son derece anlaşılır olmaktadır.

Burun estetiği gündeme geldiğinde, zaman zaman hastaların beğendikleri burun örnekleri ile hekimlerin kapısını çaldığı görülmektedir. Hasta, elinde bir burun fotoğrafı ile gelerek, ‘Burnum buna benzesin.’ şeklinde ifadeler ile beklentilerini söyleyebilir. Hastanın bu talebi anlaşılır olsa bile gerçekçi değildir. Bu nedenle de hekimin görevlerinden biri hastayı daha gerçekçi beklentilere yönlendirmektir. Çünkü, her burun kişiye özeldir. Standar bir ‘güzel’ burun asla söz konusu olamaz. Her hasta için, yapılan muayeneler neticesinde elde edilen veriler gözden geçirilerek hekim tarafından o hastaya en uygun olan burun estetiği planlanır. Hekimin burada dikkat ettiği nokta, hasta için en ideal, en uygun burnu yapmaktır. Hastaya en uygun burnun kriteri ise, dışarıdan hastanın burnuna bakıldığı zaman herhangi bir operasyon yapıldığı algısının oluşmuyor olmasıdır. Bu noktada hekim, hastayı, bir başkası için mükemmel olan burnun kendisi için mükemmel olamayacağına ikna etmeye ve hastanın beklentilerini çok daha gerçekçi boyutlara getirmeye çaba sarf etmelidir.

Hastanın burun estetiği öncesinde bu operasyonu neden istediğinden emin olması ve tam burnundaki sorunun tam olarak ne olduğunu bilerek hekime başvurması, burun estetiği ameliyatı kararını vermesini kolaylaştırır. Çünkü hasta, burnu ile ilgili sorunlar nedeni ile gerek sosyal gerek ise psikolojik sıkıntılar yaşayabilir. Bunlarla ilgili duygularından emin olması ve bunu burun estetiği öncesinde hekime doğru ifade etmesi çok önemlidir.

Sonrası Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği Fiyatları

Hastalar burun estetiği ameliyatı yaptırmayı düşünmeye başladığı zaman pek çok soru ve soru işaretinin kafalarını meşgul etmesi son derece normal ve hekim tarafından beklenen bir şeydir. Hastanın en çok merak ettiği birbirinden farklı konulardan biri de burun estetiği fiyatları olmaktadır. Hasta ameliyatın ne kadar süreceği, iyileşme sürecinin nasıl olacağı, yeni burnunun nasıl görüneceği gibi konuların yanında bir de burun estetiği ameliyatı için ne kadar ödeyeceğini de bilmek ister ve bu talebinde de çok haklıdır.

Bir hasta, burun estetiği ameliyatı yaptırmaya karar verdiğinde göz önüne alması de değerlendirmesi gereken birden fazla kriter vardır. Yaşı, ameliyata ya da anesteziye engel herhangi bir durumu olup olmadığı, sosyo­-kültürel durumu bu kriterlerden bazıları iken ameliyatın ekonomik boyutu da göz önünde bulunduracağı bir başka nokta olacaktır.

Burun estetiği fiyatları,hasta için önemli bir başlık olsa da ilk kriter kesinlikle olmamalıdır. Çünkü ekonomik kriterler, burun estetiği ameliyatında öncelikli tercih noktası değildir. Bu, şu anlama gelir: Burun estetiği fiyatları ortalama olarak bir rakam aralığına sahiptir ve hekimden hekime ya da kurumdan kuruma fiyatlar değişebilse de genel olarak bu aralık arasında gezen fiyatlar söz konusudur. Ayrıca şu noktayı akılda tutmakta fayda vardır: Burun estetiği fiyatlarının düşük olması ameliyatın kaliteli olmadığının bir göstergesi olmadığı gibi yüksek fiyatlı bir burun estetiği ameliyatı da çok kalitelidir denemez. Bu, sadece bir önyargı olacaktır.

Elbette burun estetiği fiyatları hakkında ameliyat öncesinde bilgi sahibi olmak ve bütçesini buna hazırlamak her hastanın en doğal hakkıdır. Ancak burun estetiği ameliyatı gibi son derece hassas ve kişiye özel bir operasyonun genel geçer bir fiyatı olduğunu söylemek de doğru değildir. Çünkü burun estetiği fiyatları her hastaya ve her burna özel olarak hekim tarafından hesaplanır. Bu, çok anlaşılır bir durumdur çünkü her burnun yapısı da sahip olduğu sorun da farklıdır. Hekim, hastaya yaptığı ilk muayenede hastanın burnu ile ilgili yaşadığı sorunları teşhis eder, hastanın beklentileri ile olması gerekenleri birleştirerek hasta için en uygun olan burnu sunar. Hastanın hekim ile mutabık kaldığı tüm konuların (ameliyatın yapılacağı kurum, ameliyat tekniği, anestezi türü, yapılacak işlemler…vb.) sonrasında ise burun estetiği ameliyatının bütçesi belli olur. Burada kilit nokta hekimin yapacağı ilk muayene olacaktır.

Hastaların dikkat etmesi gereken bir başka nokta ise internet ortamında dolaşan burun estetiği fiyatlarına itibar etmemek olacaktır. Zira hiçbir hekim, muayene etmediği, yakından görmediği ve yeterince bilgi sahibi olmadığı bir burun için internet üzerinden fiyat vermez. Bu, hem anlamsız ve isabetsiz olacağı gibi aynı zamanda etik kurallara da aykırıdır.

Dünya geneline bakıldığı zaman ülkemizin burun estetiği ameliyatlarında en çok tercih edilen ülke olduğunu söylemek de yanlış değildir. Bunun nedenlerinin biri elbette, ülkemiz estetik ve plastik cerrahi hekimlerinin deneyim ve başarılarıdır. Ancak öte yandan ülkemizde, burun estetiği fiyatlarının gayet makul ve ulaşılabilir olması da sağlık turizminde bu kadar geniş bir pay almamızın bir diğer nedenidir.

Burun estetiği ameliyatı yaptırmayı düşünen bir hasta, eğer bu ameliyat için olması gereken ve genel standart olarak kabul edilen aralıklarda yer alan ölçülerde bir finansal güce sahip değil ise kesinlikle acele etmemeli ve ‘elindeki paraya göre’ hekim arama hatasına düşmemelidir. Aksi halde mesleğinde yeterince bilgi, beceri ve deneyimi olmayan kişilerin ellerinde istediğinin tam tersi sonuçlar alıp bir yıkım yaşaması söz konusu olabilir.

Sonrası Burun Estetiği Fiyatları Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği İle İlgili Tüm Sorular

Merhaba,

Yeni yılda bir değişiklik yapıp sizlere bloğum üzerinden cevaplar vermek istiyorum. Burun estetiği ameliyatı ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları bu sayfa altından sormanız durumunda hepsini cevaplayacağım.

Üstelik dilerseniz direkt Facebook hesabınızla, dilerseniz de sayfanın en altında bulunan yorum yapma bölümü ile sorularınızı sorabilirsiniz.

Op. Dr. Barış Çakır

Sonrası Burun Estetiği İle İlgili Tüm Sorular Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.