Morluk Olmadan (Morarmadan) Burun Estetiği

Pek çok hastanın burun estetiği ameliyatı kararı verirken en çok tedirgin olduğu konuların başında, ameliyat sonrasında yaşayacağını ve bu nedenle normal hayata dönüşünün gecikeceğini düşündüğü morluklar gelir.

Burun estetiği ameliyatı ile adeta özdeşleştirilen morluklar,  esasında ilerlemiş olan modern teknolojiler sayesinde uzun süredir burun estetiği ameliyatlarının komplikasyonları arasında yer almaz. Bu nokta aydınlatıldığı ve hasta operasyon sonrası morluklar yaşamayacağını, hatta tam aksine morluk olmadan burun estetiği ameliyatı geçireceğini bildiği zaman aklındaki sorulardan da kurtulmuş olacaktır.

Estetik burun ameliyatından sonra hastanın yüzünde neden morluklar oluşur?

Yüzümüzde pek çok damar olmakla beraber atardamarlarımızdan biri tam olarak burnumuzun yanında geçmektedir. Burun estetiği ameliyatı sırasında burna yapılan müdahaleler (özellikle kemikler üzerinde yapılan çalışmalar) bu damarın yara almasına ve damardan kan sızıntısı oluşmasına neden olmaktadır. Oluşan bu kan sızıntısı da deri yüzeyine morluk olarak yansır. Zaman zaman hekimler, operasyon sonrasında hastaya soğuk kompres uygulaması tavsiye ederek oluşan bu morlukları azaltmayı amaçlamaktadır.

Tüm bu gerçekler göz önüne alındığında şunu söylemek mümkün olur: Eğer hekim,kemik zarına zarar vermeden çalışırsa, bu durumda damarda da herhangi bir hasar oluşmaz ve dolayısı ile çok daha az kanama oluşur. Kanamanın hiç olmaması mümkün olmamakla beraber, hekimin kullanacağı direnler ile meydana gelen bu kanama dışarıya verilmektedir. Bu sayede hastanın deri yüzeyine herhangi bir kan sızıntısı dolayısı ile de bir morluk oluşmamaktadır. Morluk olmadan burun estetiği tamamen hekimin el becerisi ve tecrübesi ile doğru orantılı bir süreçtir. Bu nedenle her burun estetiği ameliyatından aynı sonuç beklenemeyebilinir. Hekimin doğru seçilmesi morluk olmadan burun estetiği operasyonu açısından en önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonrası Morluk Olmadan (Morarmadan) Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği Fiyatları

Bir hastanın burun estetiği operasyonuna karar vermesi için göz önüne aldığı belli başlı kriterler vardır. Bu kriterlerden biri de elbette burun estetiği fiyatları olmaktadır. Hastanın aklına takılan pek çok soru gibi bu noktada da yeterli ve doğru bilgi alması büyük önem taşır.

Öncelikle hastanın, burun estetiği fiyatları konusunda tek bir uygulama olmadığını ve standart burun estetiği fiyatları şeklinde bir listenin de söz konusu olmadığını bilmesi gerekir. Çünkü burun estetiği fiyatları ancak her hasta için ve her hastanın burnuna özel olarak belirlenebilir. Hekim, hastanın burnunu ilk muayenede detaylı bir şekilde ele alır, hastanın beklentilerini ve burnun üzerinde yapılması gereken müdahaleleri göz önüne alır. Aynı zamanda operasyonun açık teknik ile mi yoksa kapalı teknik ile mi yapılacağına karar verir. Tüm bu bileşenler ayrı ayrı ve bir arada ele alındıktan sonra ancak hekim burun estetiği fiyatları hakkında hastaya bir veri sunabilir.

Ancak hastanın bilmesi gereken bir başka nokta da burun estetiği fiyatları hakkında ortalama bir aralığın bulunduğudur. Elbette bu fiyat aralığı içinde ufak tefek farklılıklar olabilse de burun estetiği fiyatlarının kabul edilebilir, makul sınırları aşağı yukarı bellidir. Bu yüzden hasta karşısına çıkacak rakamla ilgili tedirgin olmamalıdır. Eğer hastanın karşılaştığı rakam ortalama burun estetiği fiyatlarının çok üzerinde ise hasta bu noktada yanlış bir kalite algısına kapılmamalıdır. Tıpkı kendisine düşük gelen rakamın “kalitesiz” anlamı taşımaması gibi, duyduğu yüksek rakam da “kaliteli” algısı yaratmamalıdır.

Aynı zamanda hastanın operasyon kararı vermesindeki ilk kriter de burun estetiği fiyatları olmamalıdır. Eğer hastanın yeterli ekonomik gücü yok ise bu güce sahip olana dek, operasyonunu ertelemesinde ve ameliyatını aceleye getirmemesinde fayda vardır.

Sonrası Burun Estetiği Fiyatları Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği

Burnu ile ilgili herhangi bir sorun ya da memnuniyetsizliği olan her insanın aklının bir köşesinde en iyi alternatif olarak burun estetiği yer alır. Bu, son derece makul bir düşüncedir. Çünkü burun, insan yüzünde en çok dikkat çeken noktadır. Bu hassas durumu nedeni ile olası bir görsel memnuniyetsizlik söz konusu olduğu zaman kişinin buna müdahele edilme isteği de son derece anlaşılır olmaktadır.

Burun estetiği gündeme geldiğinde, zaman zaman hastaların beğendikleri burun örnekleri ile hekimlerin kapısını çaldığı görülmektedir. Hasta, elinde bir burun fotoğrafı ile gelerek, ‘Burnum buna benzesin.’ şeklinde ifadeler ile beklentilerini söyleyebilir. Hastanın bu talebi anlaşılır olsa bile gerçekçi değildir. Bu nedenle de hekimin görevlerinden biri hastayı daha gerçekçi beklentilere yönlendirmektir. Çünkü, her burun kişiye özeldir. Standar bir ‘güzel’ burun asla söz konusu olamaz. Her hasta için, yapılan muayeneler neticesinde elde edilen veriler gözden geçirilerek hekim tarafından o hastaya en uygun olan burun estetiği planlanır. Hekimin burada dikkat ettiği nokta, hasta için en ideal, en uygun burnu yapmaktır. Hastaya en uygun burnun kriteri ise, dışarıdan hastanın burnuna bakıldığı zaman herhangi bir operasyon yapıldığı algısının oluşmuyor olmasıdır. Bu noktada hekim, hastayı, bir başkası için mükemmel olan burnun kendisi için mükemmel olamayacağına ikna etmeye ve hastanın beklentilerini çok daha gerçekçi boyutlara getirmeye çaba sarf etmelidir.

Hastanın burun estetiği öncesinde bu operasyonu neden istediğinden emin olması ve tam burnundaki sorunun tam olarak ne olduğunu bilerek hekime başvurması, burun estetiği ameliyatı kararını vermesini kolaylaştırır. Çünkü hasta, burnu ile ilgili sorunlar nedeni ile gerek sosyal gerek ise psikolojik sıkıntılar yaşayabilir. Bunlarla ilgili duygularından emin olması ve bunu burun estetiği öncesinde hekime doğru ifade etmesi çok önemlidir.

Sonrası Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği Ameliyatı

Burun estetiği ameliyatı ile burnun sahip olduğu anatomik özelliklerde herhangi bir kayıp olmadan, burnun doğal görünümünün korunması amaçlanır. Burun estetiği ameliyatı yapılırken öncelikli amaç, hastanın burnunun şeklinde, genel görünümünde ve yapısal durumunda bazı değişiklikler yapılarak hastanın burnu ile yüzünün orantılı hale gelmesini sağlamaktır.

Burun estetiği ünlüler
Burun estetiği sonrasında mutlu olun!

Bunun yanında, eğer burunda yapısal bir sorun varsa, burun estetiği ameliyatı sırasında bu sorun da hekim tarafından ortadan kaldırılır. Burun estetiği ameliyatı ile hastanın burun delikleri küçültülebilir, eğer hastanın burnunda kemer var ise bu durum ortadan kaldırılabilir, burun ucu kalkık ise indirilebilir ya da düşük ise kaldırılabilir, burnun darlık ve/veya genişliği ile değişiklik yapılabilir.Ayrıca burun kemiğinde eğrilik de çok sık karşılaşılan bir durumdur. ‘Deviasyon’ olarak adlandırılan eğriliğin derecesi hastanın hava yollarını tıkayacak derece büyük olduğu takdirde hastanın nefes alma zorluğu yaşaması normaldir. Bu sorunu doğuran eğrilik, estetik amaçlı yapılan burun estetiği ameliyatı ile ortadan kaldırılması mümkün olan bir sorundur. Bu operasyona da septoplasti adı verilir.

Eğer hastada aşağıdaki özellikler var ise bu hastanın burun estetiği ameliyatı için uygun olduğunu söylemek mümkündür:

• – Hastanın simasına oranlandığı zaman hastanın burun geniş veya uzun kalıyor ise,

• – Hastanın burun ucuna yandan bakıldığı zaman düşüklük var ise,

• – Hastanın burun deliklerinin yapısında, burnun genelinden bariz derecede bir farklılık söz konusu ise,

• – Hastanın burun kemiğinde kırık ve/veya eğrilik var ise,

• – Hastanın burnu ile üst dudağının arasındaki açı uyumsuz yani çok dar ya da çok geniş ise,

• – Hastanın burnunda kendisini rahatsız edecek derece asimetri var ise,

• – Hastanın burnu çarpma ya da düşmeye bağlı bir travmaya maruz kalmış ise bu hastanın burun estetiği ameliyatı için uygun olduğunu söylemek mümkün olur.

Burun estetiği ameliyatı, hastane ortamında ve genel anestezi altında yapılır. Bu operasyon ortalama bir ya da iki saat sürer. Hastanın hastanede kalmasını gerektiren herhangi bir durum söz konusu olmaz. Burun estetiği ameliyatı sonrasında, burnun aldığı şeklin formuna daha iyi girebilmesi için atel kullanılır ve bu atel ortalama olarak bir hafta kadar hastanın burnunda kalır. Bu sürenin sonunda, hekim, hastanın burnundan ateli alır. Önceki yıllarda yapılan tampon uygulaması, hastanın nefes alma sorunu yaşamaması için pek tercih edilmez. Ancak hekim mutlak bir tampon kullanılmasını gerekli görür ise bu durumda hastada solunum problemi yaratmayacak özel, ergonomik, silikon tamponlar tercih edilir.Bu tamponlar sayesinde hasta hiçbir sorun yaşamaz ve yaşam kalitesinde düşme söz konusu olmaz.

Ameliyat sonrasında kemik kontrolü
Ameliyat sonrasında kemik kontrolü

Burun estetiği ameliyatı sonrasındaki süreçte hastanın göz çevresinde morluklar ve şişlikler meydana gelebilir. Ancak bu komplikasyonlar da ortalama olarak bir hafta en fazla on gün içinde ortadan kaybolur. Fakat hastanın burnunda hedeflenen son halin elde edilmesi ortalama olarak altı ay ile bir sene arasında bir zaman diliminde mümkün olacaktır. Hastanın bu süreç içinde sabırlı olmasında fayda vardır. Hekim, burun estetiği ameliyatı sonrası ile ilgili olarak hastasını detaylı olarak bilgilendirecektir. Burun estetiği ameliyatı sonrasında, hastanın kemiklerinin ve kıkırdaklarının yapısal durumuna, hastanın dokularının durumuna, hastanın cilt özelliklerine ve burun estetiği ameliyatı sonrası yapılan iyileştirici destek uygulamalara göre değişiklik gösterecektir.

Hasta burun estetiği ameliyatı yapılmadan önce hekime, burnu ile ilgili beklentileri net bir şekilde ifade etmelidir. Bu beklenti ve talepler hastadan hastaya farklılık göstermektedir.Hekimin kişiye göre değişen bu talepleri doğru anlaması, burun estetiği ameliyatı sonrasında hastanın mutluluğu için önemlidir.

Sonrası Burun Estetiği Ameliyatı Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği

Kişinin burnunda kozmetik ve estetik amaçlı yapılan cerrahi müdahaleye burun estetiği adı verilir. Hastanın burnunda doğuştan gelen ya da sonradan herhangi bir travmaya bağlı olarak oluşan (çarpma, düşme..vb.) problemleri nedeni ile burun estetiği yaptırmaya karar vermesi mümkün olabilir. Öte yandan hiçbir yapısal soruna sahip olmadığı ve solunum yolu ile ilgili bir problem yaşamadığı durumlarda da hasta sadece görsel estetik elde etmek amacı ile burun estetiği yaptırmaya karar verebilir. Bu durumda hekim için bir başka gerekçe gerekmez. Zira hastanın burun estetiği yaptırmaya karar vermiş olması, bu operasyonun yapılabilmesi için yeterli ve geçerli bir nedendir. Netice olarak kişi, bu operasyon sayesinde kendini daha iyi hissedecekse, kişisel tatmini , özgüven ve özsaygısı artacak ise hekim hastaya burun estetiği operasyonunu yapar.

Hekimin, hastanın burun estetiği için uygun olup olmadığına karar verebilmesi için göz önüne alması gereken kriterler vardır. Estetik ve plastik cerrahi hekiminin, kendisi için çok önemli olan bu teknik noktalar hakkında yeterince bilgi sahibi olması ameliyatın konforu ve hastanın sağlığı için büyük hassasiyet taşır. Burun estetiği yapılmadan önce hekimin göz önüne alması gereken kriterleri şöyle özetlemek mümkün olur:

1. Hastanın yaşı

2. Hastanın 18 yaşından küçük olması burun estetiği yapılması önünde bir engeldir. Çünkü bu yaşın altındaki hastalarda, burnun kemik gelişimi henüz yeterince tamamlanmamıştır. Bu durumda yapılacak bir müdahale, hastanın burnunda geri dönülemez bir hasar meydana getirir. Fakat şurayı belirtmekte fayda vardır: Yaş, kozmetik amaçlı burun estetiği söz konusu olduğunda önem kazanır. Eğer hastanın bir kaza sonucunda burun estetiği yaptırma ihtiyacı ortaya çıkmış ise bu durumda hastanın yaşı öncelikli kriter değildir.

3. Hastanın genel sağlık durumu

4. Eğer hastanın herhangi bir kronik rahatsızlığı ve sürdürdüğü bir tedavi süreci var ise hekim, burun estetiği öncesinde bunu muhakkak bilmelidir. Aksi halde ciddi sağlık problemleri ile karşılaşmak olasıdır. Bununla beraber hastanın düzenli olarak kullandığı ilaçlar da hekim tarafından bilinmelidir. Ayrıca hastanın burun estetiği sırasında kullanılacak olan anesteziye karşı da herhangi bir tepkisi/reaksiyonu olup olmadığı da hekim tarafından bilinmeli ve takip edilmelidir.

5. Hastanın ruhsal durumu

6. Hastalar zaman zaman burun estetiği sonrasında ortaya çıkacak sonuçları kaldıramayacak bir psikolojik atmosfere sahip olabilir. Zira, burun estetiği çok göz önünde olan hassas bir operasyondur. Ruh sağlığı yerinde olmayan bir hasta burun estetiği sonrasında ortaya çıkacak olan bu yeni görünümü kaldıramayabilir. Özellikle hastada herhangi bir depresyon belirtisi var ise hekim burun estetiği yapmaktan kaçınabilir.

7. Hastanın sosyo-ekonomik durumu

8. Her hastanın yaşam koşulları, hayat şartları, sosyal konumu ve bütün bunlara bağlı olarak da yeni burnundan beklentisi farklı olacaktır. Plastik ve estetik cerrahi hekimi tüm bu bireysel farklılıkları göz önüne alıp değerlendirerek hastanın burun estetiği ile ilgili opsiyonları değerlendirir.

9. Hastanın burnundaki sorunlar

10. Her hastanın burnu ile ilgili sorunları farklıdır. Kimi hastalar sadece görsel kaygılar ve estetik endişeler ile burun estetiği yaptırmaya karar verirken kimi hastaların ise bu görsel beklentilerinin yanında burunlarındaki yapısal sorunlardan kurtulması da mümkün olur. Zira çok güzel olan ama temel görevlerini yerine getirmeyen bir burun sağlıklı kabul edilmez. Bu yüzden eğer burunda fonksiyonel bir sorun varsa, hekim burun estetiği sırasında bu sorunu da giderecektir.

11. Burun estetiği yaptırmayı düşünen bir hastanın yapması gereken ilk şey doğru hekimi seçerek, ilk muayenesini yaptırmak olmalıdır. Sonrasında tüm süreç, hekim ile birlikte planlanacaktır.

Sonrası Burun Estetiği Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği Fiyatları

Hastalar burun estetiği ameliyatı yaptırmayı düşünmeye başladığı zaman pek çok soru ve soru işaretinin kafalarını meşgul etmesi son derece normal ve hekim tarafından beklenen bir şeydir. Hastanın en çok merak ettiği birbirinden farklı konulardan biri de burun estetiği fiyatları olmaktadır. Hasta ameliyatın ne kadar süreceği, iyileşme sürecinin nasıl olacağı, yeni burnunun nasıl görüneceği gibi konuların yanında bir de burun estetiği ameliyatı için ne kadar ödeyeceğini de bilmek ister ve bu talebinde de çok haklıdır.

Bir hasta, burun estetiği ameliyatı yaptırmaya karar verdiğinde göz önüne alması de değerlendirmesi gereken birden fazla kriter vardır. Yaşı, ameliyata ya da anesteziye engel herhangi bir durumu olup olmadığı, sosyo­-kültürel durumu bu kriterlerden bazıları iken ameliyatın ekonomik boyutu da göz önünde bulunduracağı bir başka nokta olacaktır.

Burun estetiği fiyatları,hasta için önemli bir başlık olsa da ilk kriter kesinlikle olmamalıdır. Çünkü ekonomik kriterler, burun estetiği ameliyatında öncelikli tercih noktası değildir. Bu, şu anlama gelir: Burun estetiği fiyatları ortalama olarak bir rakam aralığına sahiptir ve hekimden hekime ya da kurumdan kuruma fiyatlar değişebilse de genel olarak bu aralık arasında gezen fiyatlar söz konusudur. Ayrıca şu noktayı akılda tutmakta fayda vardır: Burun estetiği fiyatlarının düşük olması ameliyatın kaliteli olmadığının bir göstergesi olmadığı gibi yüksek fiyatlı bir burun estetiği ameliyatı da çok kalitelidir denemez. Bu, sadece bir önyargı olacaktır.

Elbette burun estetiği fiyatları hakkında ameliyat öncesinde bilgi sahibi olmak ve bütçesini buna hazırlamak her hastanın en doğal hakkıdır. Ancak burun estetiği ameliyatı gibi son derece hassas ve kişiye özel bir operasyonun genel geçer bir fiyatı olduğunu söylemek de doğru değildir. Çünkü burun estetiği fiyatları her hastaya ve her burna özel olarak hekim tarafından hesaplanır. Bu, çok anlaşılır bir durumdur çünkü her burnun yapısı da sahip olduğu sorun da farklıdır. Hekim, hastaya yaptığı ilk muayenede hastanın burnu ile ilgili yaşadığı sorunları teşhis eder, hastanın beklentileri ile olması gerekenleri birleştirerek hasta için en uygun olan burnu sunar. Hastanın hekim ile mutabık kaldığı tüm konuların (ameliyatın yapılacağı kurum, ameliyat tekniği, anestezi türü, yapılacak işlemler…vb.) sonrasında ise burun estetiği ameliyatının bütçesi belli olur. Burada kilit nokta hekimin yapacağı ilk muayene olacaktır.

Hastaların dikkat etmesi gereken bir başka nokta ise internet ortamında dolaşan burun estetiği fiyatlarına itibar etmemek olacaktır. Zira hiçbir hekim, muayene etmediği, yakından görmediği ve yeterince bilgi sahibi olmadığı bir burun için internet üzerinden fiyat vermez. Bu, hem anlamsız ve isabetsiz olacağı gibi aynı zamanda etik kurallara da aykırıdır.

Dünya geneline bakıldığı zaman ülkemizin burun estetiği ameliyatlarında en çok tercih edilen ülke olduğunu söylemek de yanlış değildir. Bunun nedenlerinin biri elbette, ülkemiz estetik ve plastik cerrahi hekimlerinin deneyim ve başarılarıdır. Ancak öte yandan ülkemizde, burun estetiği fiyatlarının gayet makul ve ulaşılabilir olması da sağlık turizminde bu kadar geniş bir pay almamızın bir diğer nedenidir.

Burun estetiği ameliyatı yaptırmayı düşünen bir hasta, eğer bu ameliyat için olması gereken ve genel standart olarak kabul edilen aralıklarda yer alan ölçülerde bir finansal güce sahip değil ise kesinlikle acele etmemeli ve ‘elindeki paraya göre’ hekim arama hatasına düşmemelidir. Aksi halde mesleğinde yeterince bilgi, beceri ve deneyimi olmayan kişilerin ellerinde istediğinin tam tersi sonuçlar alıp bir yıkım yaşaması söz konusu olabilir.

Sonrası Burun Estetiği Fiyatları Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği Cerrahisi

Burun 3 boyutlu zor bir anatomiye sahiptir. Burun estetiği en sık uyguladığımız estetik cerrahi prosedürüdür. Estetik burun operasyonu ile burun boyutunuz artırılabilir, azaltılabilir, büyük burun delikleri küçültülebilir, burun ucunun şekli değiştirilebilir, burnun alın ve dudak ile yaptığı açılar düzeltilebilir. Bu işlem sırasında nefes problemine neden olan kıkırdak ve kemik eğrilikler de düzeltilebilir. Operasyon 1-5 saat sürmektedir. Bu süre tamamen hastanın probleminin boyutuna göre değişmektedir. Estetik burun operasyonunda kıkırdak ve kemiklerin boyutları ve birbiriyle olan ilişkileri değiştirilir.

4 ana parçadan oluşur. Yukarda burun kemikleri, ortada septum kıkırdağı, septum yanlarında nefes alma kıkırdakları, ve burun ucu kıkırdaklarından oluşur. Bu yapıların dış kısmını deri iç kısmını burun deliklerinde görünen pembe renkli mukoza örter.

2 ana grup cerrahi yöntem mevcut. Kapalı ve açık teknik. Kapalı teknik kendi içinde bir çok alt grubu vardır. Bu tekniklerin birbirinden farkı burun kıkırdaklarına ulaşım bölgesidir. Hastalarımızın bilmesi gereken şudur ki: iyi teknik kötü teknik yoktur. Önemli olan doktorun tekniğe hakim olarak istediğini yapabilmesidir. Hem açık, hem de kapalı yöntemle burun operasyonu yapıyorum ve kapalı ile başlayıp operasyonda açığa bile dönebiliyorum. “hangi tekniği kullanıyorsunuz” sorusu doktorun estetik burun operasyonunda başarılı olup olmadığı konusunda bir kriter asla değildir. Elimizde çok daha net karar verilecek bir konu var ki o da kendi hastalarımızın “öncesi ve sonrası resimleridir”. Ne kadar simetrik ve doğal, yüze yakışan burun yapmışsak o kadar başarılıyızdır. Burun ucunda Problemi az olan kişilerde kapalı teknik tercih ediyorum. Özellikle burun ucunda ciddi şekil bozuklukları olan kişilerde açık tekniği kullanıyorum. Çünkü burun ucundaki şişlik 1 hafta uzun da sürse zor bir burunda kapalı tekniklerde ısrarcı olmak sonuçları daha olumsuz etkileyebilir. Her hastaya aynı tekniği kullanmak yerine hastanın problemlerine göre teknik seçimi daha doğru bir yaklaşımdır.

Kıkırdakların birbiriyle ilişkisi burnu ayakta tutan bir çatı oluşturur. Bu ilişkiyi kıkırdaklara şekil verirken biraz bozuyoruz ancak tekrar onarıldığında bu burnun iskeleti eski kuvvetine ulaşmaktadır.
Burun ucu büyük olan hastalarda burun ucu kıkırdakları kıkırdak çıkartılarak küçültülmektedir. Hacimce küçültülen kıkırdaklar ayrıca dikişlerle birbirlerine yaklaştırılır
Bu işlemler bazen burun kanadında çekintiler oluşturmaktaydı.

Biz plastik Cerrahlar estetik burun operasyonunda mümkün olduğu kadar az kıkırdak çıkartmaya çalışıyoruz. Sol tarafta gördüğünüz gibi burun kanatlarını oluşturun kıkırdağı çizerek zayıflatmak hem istediğimiz etkiyi oluşturur hem de burun kanadı çekintileri azalır. Doğal burun felsefesinde doğal burun ucu en önemli bölümü oluşturur ve burun kanadı çekintileri kişinin estetik burun operasyonu geçirdiğini ele vermektedir.

Burun estetiği operasyonunda estetik burun bölümünde bahsettiğim burun estetik çıkıntıları operasyonla kaybolabilmektedir. Burun ucu basık kişilerin burun ucunu biz kıkırdak parçalar ile yükseltiyoruz. Genel yaklaşın kıkırdakların arasına düz bir kıkırdak koymaktır. Bu en sık kullanılan ve etkili bir yöntemdir. Bu teknikte tek olan kıkırdak burun ucundan belli olmakta ve burun sivrilmektedir. Burun çıkıntılarının her birine küçük iki kıkırdak yerleştirmek daha doğal bir burun ucu elde etmemizi sağlamaktadır. Ortaya koyula kıkırdak parçanın ucu dışardan belli olmasını önlemek için çok dikkatli yerleştiriyoruz. Bahsettiğim kıkırdak parçalar burna şekil verirken özellikle septum kıkırdağında çıkan kıkırdak parçalar şekillendirilerek elde edilmektedir. Bu parçalar simetrik bir şekilde şekillendirilmeli simetrik şekilde yerleştirilmelidir.
Bu ayrıntıları anlatmamda ki amaçlardan birisi biz plastik cerrahların gerçekleştirdiği estetik burun operasyonunun nasıl bir sanatsal bakış ve el becerisi gerektirdiğinin anlaşılmasıdır. Nasıl bir heykeltıraş çamur, tahta, mermere şekil veriyorsa bizlerde kemik ve kıkıkırdaklara şekil veriyoruz.

Septum burun ortasındaki en geniş klıkırdaktır. Bu kıkrdak travmalara
bağlı olarak eğrilebilir ve nefes almakta sıkıtrılara neden olur. Burnun dış kısmına yakın olan semtum deviasyonları burnun dış şeklinde eğriliklere neden olabilmektedir. Burnun dışındaki eğriliği estetik burun ameliyatı ile düzeltmenin tek yolu eğri olan septum kıkırdağını da düzeltmektir. Bu anlamda hem estetik hem de fonksiyonel bir işlem gerçekleştirilir.

Burun boyunu kısaltmak ve burun ucunu yukarıya doğru döndürmek gerekir. Bunun içinde septum kıkırdağından parça çıkartmak gerekir. Bu kıkırdaktan parça çıkartmak için burunu ucu desteğini bir miktar kaybetmektedir. Operasyon sırasında kaybolan burun ucu desteğini onarmak mümkündür. Böylece bu operasyonlar öncesi çok sorulan ve korkulan burun ucu düşmesi önlenmiş olur.

Burun ucu desteğini tekrar oluşturan bu askı dikişlerine septokolumellar dikiş adı verilir. Burun operasyonu olmuş ve burun ucunda düşme meydana gelen hastaların problemleri aynı teknikle tedavi etmek mümkündür.

Estetik burun operasyonu bittiğinde burun içerisindeki mukozalar şişmesini önlemek için tampon yerleştirilir, burun bantlanır ve bantlar üzerine küçük bir alçı yerleştirilir. Tampon konusu tüm hastaların ve bu operasyonu olmayı düşünenlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Azalmakla beraber kullanımda olan bez tamponlar çıkarılırken hem ağrıya hem de kanamaya neden olmaktadır. Silikon tamponlar hastanın konforunu üst düzeye çıkartmaktadır. Silikon etrafına yapışmadığı için kanamaya neden olmaz. Ortasında hastanın hava alması için bir kanal bulunur. Bu kanallar sayesinde hasta estetik burun operasyonunda, burnundan nefes alarak uyanabilir. Titiz uygulanmış bir cerrahide mukoza bütünlüğü daha iyi korunur ve burun kanamaları en alt seviyeye indirilmiş olur.

SİLİKON TAMPON

Şişlik Ve Morluklar için alınan tedbirler

Alınacak tedbirlerle morluk ve şişlikleri azaltmak mümkündür. Bunları sıralarsam;

Her cerrah gibi anesteziden düşük tansiyon talep ediyorum
Burnun operasyonda ve sonrasında daha az kanaması için ameliyatta adrenalin içeren sıvılar kullanıyoruz.
Kıkırdak ve kemiklere her zaman iç ve dış zarlarından ayırarak şekil veriyorum. Çünkü kanamaya parçalanan bu zarlar neden olmaktadır.
Operasyon süresini 30 dakika uzatsa da titiz yöntem her zaman daha az kanama ve şişliğe neden olur.
Göz kapaklarına hafif baskı yapacak bantlar yapıştırıyorum.
Operasyon sonrası hastalarımla konuşarak 2–4 saat gözlerini ıslak pamuklarla kapatıyorum.
Hastalarıma yatmamaları, mümkün olduğunca ayakta olmalarını söylüyorum. Başın altına 2 tane yastık koymak ta bir tedbir. Baş vücut seviyesinde olacak şekilde yatıldığında burun bölgesinde kan basınca artmakta ve şişlikler artmaktadır.
Bunlar içerisinde de önemlisi titiz cerrahidir. Ameliyatta buruna kibar davranırsak o da bize kibar davranıyor”

2–4 gün sonra burun tamponları alınır, 5–7 gün sonra alçı çıkartılır. 5 gün süren ikinci bir alçı yapılabilir. 10-14 günden sonra iki hafta süren bantlar uygulanır. Bu alçı ve bantlar estetik burun operasyonunda verilen şeklin devamını sağlamak ve daha düzenli bir iyileşme sağlamak için kullanılır.

Bu kadar ayrıntıya sahip estetik burun operasyonunda hasta çok az ağrı hisseder. Kimi hastalarım hiç ağrısı olmadığını söylemektedir. Yüzünün yarısı bantlarla kaplanmış hastalar trafik kazası geçirmiş gibi görünseler de çok az sıkıntı çekerler. “Bu operasyon hasta için değil doktor için zordur.”Hastalar çok rahat ertesi gün dışarı çıkabilirler. 10. günde bantlar çıkartıldığında yüzünüzde çok uyumuşsunuz gibi şişlik olur. 15. günde operasyona bağlı şişlikler çevredekilerin anlamayacağı seviyeye iner.

Yeni görünüşünüz

Estetik burun operasyonu bence en çok heykel sanatına benzeyen bir sanattır ve cerrahlar arasındaki farklar sanatçılar arasındaki fark gibidir. İşimiz; estetik olanı çok iyi taklit etmek, kişinin yüzüne yakışan doğal bir burun yapmaktır. Cerrahimizin başarısını şöyle açıklayabilirim. Çevrenizdekiler; sende bir değişiklik, bir güzellik var ama ne olduğunu çıkartamadım diyorlarsa, ben iyi bir iş çıkartmışımdır.

Sonrası Burun Estetiği Cerrahisi Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği’nde Sihirli Greft (Kemik Tozu)

Bu yazı birazcık interaktif olsun. Yazıyı okurken burnunuzu muayene ettireceğim.

Anatomik bir giriş

Elinizi burnunuzun üzerine getirin. İki gözünüzün arasındaki kısım kemikten oluşur ve son aşama serttir. Üç santim aşağı kısım ise kıkırdaktan oluşur ve daha yumuşaktır. Varsayalım burnunuz kemerli olsun. Bu durumda burun sırtınızda, normalden fazla fazla kemik ve kıkırdak bulunuyor. Plastik cerrahlar, o şekilde girip fazla kıkırdak ve kemiği kesip törpüleyince olmuyor işte. Son aşama karışık bir anatomiyle uğraşıyoruz. Çünkü burun içinden hava geçiyor. Kemik ve kıkırdağın altı boş.

Anatomik olarak da “çatı” olarak tanım edilen bu bölgeyi size bir ev çatısını ile anlatmaya çalışacağım. Uzunlamasına iki odası olan bir dikdötgen bir ev hayal edin. Amerikadaki hortumladan çatısı uçmuş ev görüntülerini hepiniz gördünüz. Burun kemerini alınca ameliyatta bu görüntü oluşuyor.

-Biraz daha törpüledim bak
-Dokunabilirmiyim?
-Dokun, dokun, gel
-Abi, çatı kıkırdakta açık fakat kemik çatı hala kapalı.
-Bakayım,…hım, tamam, tamam orayı da birazcık açalım.

Yani ikimiz de bu bölgeyi, aynı ev çatısıymış benzer biçimde cümle içinde kullanıyoruz. Ü-4 mm kemer alınınca genelikle çatı açılır. Parmağınızı burun sırtına dokundurduğunuzda, parmağınız bu boşlukları hissedecektir. Hortumda çatısı uçmuş evi hatırlayın. Çatı uçunca, iki odayı ayıran duvar tepeden görünmeye adım atar. Burnumuzdaki sağ ve sol burun odalarını septum dediğimiz burnun ana kıkırdağı oluşturur. Açık çatı denilen problemde parmağınızla septuma dokunabilir sağında ve solundaki boşlukları, kolaylıkla hissedebilirsiniz.

Tedavi:

Şimdi kemeri yanı çatıyı aldık. Açık çatıyı iyi mi tedavi ediyoruz, anlatayım. Yine çatısı uçmuş evi düşünün. Evin duvarlarını, temele girmiş olduğu yerden zayıflatıp, duvarları birbirine doğru yıkarak çatıyı kapatıyoruz.
Çatı açık kalırsa: Burun sırtınız Adana’nın damlı evleri benzer biçimde görünmeye adım atar.
Çatı oldukça kapatılırsa: Avrupadaki gotik biçim, oldukca karlı iklimlerin kısa duvarlı, uzun çatılı evlerine benzer. Önden bakınca burun sırtı bıçak sırtı benzer biçimde görünür. Genellikle burun ışıkları bozulur ve ters duran bir O harfi belirir.
Duvarlar tabandan odaların içine yıkılırsa, Ç süre evler dar tabanlı, derme çatma tavanlı, sıkışık yere inşa edilmiş İstanbul gecekondularına benzer. Tam önden bakınca boru benzer biçimde görünür. Bu tür çatılar nefes almaya da uygun değildir.

Anatomik Olanı Nasıl Olmalı?

Duvarlar birbirine yaklaşmadan makul seviyede duvarları birbirine doğru tabanda değil tavanda birbirine yaklaştırılmalıdır. Burun tabanı kırılırsa, bu işi kontrollü yapmak oldukça zor, bundan dolayı tabanda odaların içine doğru daralıyor. Aynı korku filmlerinde odayı daraltan duvarlar benzer biçimde hayal edin. Duvar dik açısını koruyarak hareket eder. Nefes açısından bu asla iyi değil. Taban daralmadan tavanı kapanmalı. Bu nedenle, burun kemiklerinin tabanlarını kesmek, kırmak yerine; incelterek zayıflatıyorum.
Cam şeklinde pürüzsüz bir yüzeye haiz olan burun kemiği kemerine meydana getirilen her ameliyatta 1-2 mm düzensizlik kaçınılmazdır. Kemik periostu fazlaca incedir ve bu kısımdaki deri de çoğu zaman incedir. Burun kemik çatısı yumuşak bir yuvarlak şekle haizdir. Oysaki kemik çatı kapatılsa bile en iyi ihtimalle düz olur. Kıkırdak çatının ise üstündeki perikondriyum ve yumuşak doku birazcık daha kalındır. Ancak kıkırdak çatı daha keskin hatlara haizdir. Kemer alınıp çatı kapatıldıktan sonrasında bence bir ek işlem daha gereklidir. Aksi halde şişlikler geçtikten sonrasında, burun sırtım çöktü şeklinde cümleler, hastalar tarafında daha sık kurulur.

Türk lokumu:

Dr. Onur Erol’un burun estetiği için geliştirdiği Türk lokumu da tam bu sorun için kullanılmaktadır. Kemik çatı kapatıldıktan sonrasında burun sırtının üzerine doğranmış kıkırdaklar, eriyen surgicell ile yerleştirilmektedir. Surgicell, kıkırdakları 1-2 gün birarada meblağ. Çünkü kıkırdaklar dağılma eğilimindedir. Yine efsaneleşmiş Cerrahlardan Dr. Fethi Orak, burun kemerini törpülerken çıkan kemik tozlarını biriktirip, ameliyat sonunda gene kemiklerin üstüne yerleştirilmektedir. Kemik tozu, surgicell benzer biçimde tek tek arada tutucu ya gereksinim duymaz. Kemiğe ve periosta yapışır ve zor dağılır. İki hocamızın mevzu ile ilgili bilimsel yazıları mevcuttur.
Kemer alınıp, çatı kapatıldıktan sonrasında ek işlem yapılmasa ne olur?
Özellikle ince derili hastalarda uzun dönemde çökme ve düzensizlik oluşma ihtimali vardır.

Burun kemiğini keski ike kırmadığımı muhtemelen biliyorsunuz ki. Adını Ada Medikalin “Çakır 90” koyduğu cerrahi alet, kemiğin tabanını incelterek kemikleri hareketlendirir ve çatıyı kapatır. Bu inceltme esnasında, bir çiğdenmiş sakız kadar kemik toz çıkartır. Bu toz, burun sırtındaki düzensizlikleri örtmek için mükemmel bir materyaldir. Bir taşla Ü kuş vuruyoruz aslen.
Taş: Cakir 90
Kuş 1: 10 hastamızın 9 u asla morarmıyor, buz ve soğuk uygulama vermememize karşın.
Kuş 2: Kemikler burun boşluğuna doğru daraltılmadığı için nefes problemleri nadiren oluşur.
Kuş Ü: Bu işlem için burun sırtı için bolca oranda kemik toz üretir. motorlu kemik kesme ve törpüleme aletleri su yıkaması ile çalmış olduğu için kemik tozu toplamak fazlaca zor olsa gerek.
Dr. Ali Rıza’nın yazdığı kemik tozu makalesi de bilimsel literatüre girmiştir.

Burun sırtı düzensizlikleri için kemik tozunun ve Çakır 90 aletinin vakit içinde oldukca daha çok kullanılacağını düşünüyorum. Türk malı olan Çakır 90 düşündüğümden daha çok ilgi görmüş oldu. Bu hafta ilk ihracatını gerçekleştirmiş oldu 🙂 İtalyan Dr. Paolo bir tane satın alıp Stockholm a götürdü.

Dr. Barış Çakır

Sonrası Burun Estetiği’nde Sihirli Greft (Kemik Tozu) Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği İle İlgili Tüm Sorular

Merhaba,

Yeni yılda bir değişiklik yapıp sizlere bloğum üzerinden cevaplar vermek istiyorum. Burun estetiği ameliyatı ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları bu sayfa altından sormanız durumunda hepsini cevaplayacağım.

Üstelik dilerseniz direkt Facebook hesabınızla, dilerseniz de sayfanın en altında bulunan yorum yapma bölümü ile sorularınızı sorabilirsiniz.

Op. Dr. Barış Çakır

Sonrası Burun Estetiği İle İlgili Tüm Sorular Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.