Burun Estetiği Ameliyatı Ve Hasta Psikolojisi

İnsanlar her geçen gün, dış görünümleri ile daha fazla ilgilenmekte ve bu nedenle de görünümlerinde, kendilerine hata ya da kusur gibi gelen noktalara çok daha fazla dikkat etmektedirler. Zaman zaman ise yetersiz buldukları bu noktalar ile ilgili olarak kendilerini kötü hissederek çözüm arayışına girerler.

Özellikle burun gibi son derece merkezi ve hassas bir organ söz konusu ise burundaki herhangi bir çarpıklık ya da bozukluk hastaların beden imajlarını ve de buna bağlı olarak ruh durumlarını ciddi anlamda etkiler. Çünkü insanın en dikkat çekici yeri yüzü, yüzün odak noktası ise burundur. Bu sebeple burna atfedilen anlamın büyük olması da son derece anlaşılır olmaktadır.

Burun estetiği ameliyatı, pek çok cerrahi müdahalenin aksine,hekimin değil hastanın karar verdiği bir ameliyattır. Elbette ki özel durumlarda hekimin hastayı yönlendirmesi mümkündür ancak genel eğilime bakıldığı zaman hastanın, burun estetiği ameliyatına ihtiyacı olduğunu düşünmesi, bu operasyonun yapılması için yeterli bir şart olmaktadır. Çünkü burun estetiği ameliyatı yapısal sorunların giderilmesinin yanı sıra kişinin özgüven ve özsaygı düzeyi üzerinde çok olumlu etkilere sahip olan operasyonel bir girişimdir. Öyle ki, burnunda hissettiği rahatsızlık nedeni ile kişinin psikolojik gerilim yaşamasının yanında, sosyal hayatında da birtakım kısıtlamalar ve ilişki sorunları meydana gelebilmektedir. Bu nedenle bu soruna çözüm arayan kişinin, burun estetiği ameliyatı yaptırmak amacı ile bir plastik ve estetik cerrahi uzmanına başvurmuş olması bu girişim için yeterli bir nedendir.

burun estetiği, burun estetiği fiyatları
Burun Estetiği Ameliyatı

Başarılı olmuş bir burun estetiği ameliyatı hastanın kendisini iyi hissetmesini sağlamasının yanında, bu ‘iyilik‘ halinin ailenin diğer fertlerine örneğin hastanın eşine de yansımasını sağlar. Hasta kendini daha güzel ve çekici hissettikçe, ilişkileri de aynı pozitif düzlemde ilerlemeye devam edecektir.

Burun estetiği ameliyatı sonrasında kişinin sağlıklı ve çok daha güçlü bir psikolojiye kavuşmasında hekimin rolü ise yadsınamaz. Çünkü cerrah, hastayı ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında yaşanacak süreçlerle ilgili bilgilendirirken aynı zamanda, ameliyat sonrasında yaşanacak olan fiziksel ve ruhsal süreçlerle ilgili de yeterince bilgilendirmelidir.

Hastalar, anlaşılabilir bir şekilde, heyecanla yaşadıkları ameliyat sürecinin hemen ardından yeni burunlarına kavuşmak ve aynaya baktıklarında yepyeni bir yüz görmek isterler. Ancak burun estetiği ameliyatı sonrasındaki sürecin bu şekilde işlemediği ve hastanın yeni burnuna kavuşmak için sabırlı olması gerektiği hekim tarafından anlaşılır bir dille hastaya izah edilmelidir. Eğer hasta bu çok önemli noktayı doğru anlayıp anlamlandıramaz ise bu durumda burun estetiği ameliyatı sonrasında depresif bir ruh hali karşılaşmak son derece mümkündür. Hatta bu durum biraz daha ilerler ise hastada agresif davranışlar, etrafındakilere kötü muamele ve çok yoğun yaşanan pişmanlık duygusu ile hekime ve de kendine kızgınlık baş gösterebilir.

Burun estetiği ameliyatının psikolojik boyutundan bahsederken şunu da belirtmekte fayda vardır: Özellikle son yıllarda 16-17 yaşı aralığındaki genç kızlar arasında burun estetiği ameliyatı adeta bir moda akımı haline gelmiş durumdadır. Oysa ki, bu durum son derece tehlikelidir. Çünkü, bu yaşlarda kemik gelişiminin henüz tamamlanmamış olmasının yanı sıra aynı zamanda da ruhsal gelişim tamamlanmamış, ergenlikten henüz çıkılmamıştır. Dolayısı ile çok ciddi ve kritik bir operasyon olan burun estetiği ameliyatının sonuçlarının kaldırılabileceği ruhsal altyapı da henüz hazır değildir. Bu nedenle bu yaş grubundaki genç kızların ailelerin duyarlı olması ve evlatlarının bu tip isteklerinin hangi nedenlerle kabul edilemez olduğunu net ve sevgi dolu bir dille açıklamaları gerekmektedir. Hekim, zaten anne ve babalara bu yaş grubuna -eğer acil müdahale gerektiren bir durum söz konusu değil ise- neden ameliyat yapılamayacağını izah edeceklerdir.

Sonrası Burun Estetiği Ameliyatı Ve Hasta Psikolojisi Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.

Burun Estetiği Ameliyatında Doktor Seçimi

Bilinen sözdür; “Kusursuz güzellik estetik bir kusurdur”. Çünkü güzellik zamana, coğrafyaya ve içinde yaşanılan toplumun kültürel geleneğine göre değişiklikler gösterdiği gibi kusursuzluğun tanımı da görecedir. Bu konuda izlenecek belki de tek yol, antik Yunan’dan bu yana sayısız sanatçının yaptığı gibi doğanın kusursuz dengesini taklit etmek olabilir.

Peki ama bugünlerde herkesin istediği türden güzel bir yüz, güzel bir burun ve güzel bir gülümsemeye nasıl ulaşacak, daha da önemlisi bunları sağlayabilecek iyi bir plastik cerrahı nasıl bulacağız? derseniz, basit ama inandığım bir kaç noktayı paylaşmak istiyorum.

Öncelikle şunu vurgulamak gerekli; Yüzünüz, sizi siz yapan en önemli unsurlardan biridir. Aynaya baktığınızda kendinizi mutlu hissediyorsanız, bu durum hayatınızın her alanına yansıyabilir. Sosyal ilişkilerinizde daha keyifli, işinizde daha başarılı olabilirsiniz. Tabi olmadığı zamanlarda olay tam tersine dönüyor.

Aynaya baktığınızdaki huzurunuzu, iç rahatlığına, bir keyfe dönüştürmek için plastik cerrahiye başvurmak önemli bir karardır. Yüzünüzde gereken değişikliklere öncelikle siz karar verecek ancak bu sürece plastik cerrahınızla birlikte devam edeceksiniz. Dolayısıyla sizin estetik anlayışınızı, güzellik algınızı hayata geçirebilecek türden, anlaşacağınız bir cerrahı seçmeniz en uygunu olacaktır. Bunun için ilk yapılacak şeylerden biri, doktorun daha önce yaptığı çalışmalara, yani elde ettiği sonuçlara bakmaktır. Görüştüğünüz doktorun daha önceki çalışmalarını sormaktan çekinmeyin. Görsellerini görün ve sizin tarzınıza ne kadar yakın olup olmadığına bakın.

Bir doktor seçiminde en samimi ve dürüst bilgileri doktorun hastalarından alırsınız. Bu yüzden ikinci tavsiyem düşündüğünüz doktorun muayenehanesine en kalabalık olduğu günde gidin. Operasyon geçirmiş ya da geçirecek olan insanlarla karşılacaksınız. Onlarla muhabbet edin. Doktor hakkında neler düşündüğünü sorun. Burunlarını inceleyin. Burunların gerçeğini görmek, fotoğraftan daha fazla bilgi verir. Operasyon geçirmişse süreçte hastaya karşı nasıl davrandığını ve memnun olup olmadığını öğrenin. Doktorun tecrübesi ve bilgisi çok önemlidir. Ancak iletişim de bir o kadar önemlidir. Bunun ne kadar iyi olup olmadığını test edin.

Ancak unutulmamalıdır ki doktor yönlendirmesinden daha önemlisi hastanın kendi kararıdır. Bunun için yapılan işleri görmek ve sizin beklentilerinize ne kadar uyup uymayacağını anlamanızdır. Öte yandan beklentilerle gerçekler arasında da her zaman bir fark vardır. Operasyon öncesi ayağı yere basmayan beklentilerinizi cerrahınızla konuşmanız ve gerçekleşecek olan neyse açıklığa kavuşturmanız sağlıklı olan yoldur. Örneğin estetik ameliyatlarının ilk sırasında burun estetiği ameliyatları yer alır. Kuşkusuz bunun temel nedeni burunun, yüzün karakterini belirleyen en önemli organ olmasıdır. İnsanların yüzüne baktığımızda ağzı çok büyük olsa belki bunu ilk anda düşünmez, bir uyumsuzluk olduğunu fark etmeyebiliriz. Ancak aynı durum burun için geçerli değil. Yüze göre büyük yahut olması gerekenden çok daha kemerli bir burun anında fark edilir. Her insanın yüzü “eşsiz” olduğundan belki de “hayalinizdeki burun”, yüzünüzün bütünüyle uyum sağlamayabilir. Bu durumu doktorunuzla konuşup netleştirmeniz özellikle operasyon sonrası hayal kırıklığına uğramamak için önemlidir.

Sonrası Burun Estetiği Ameliyatında Doktor Seçimi Burun Estetiği Ameliyatı ilk ortaya çıktı.